Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen är med sina över en halv miljon medlemmar en av Sveriges största folkrörelser och arbetar aktivt för att alla hyresgäster ska bo bra. Föreningens nyckelfunktion är att driva såväl stora som små bostadsfrågor - allt ifrån att se över nationella lagförändringar till mer lokala ärenden i specifika bostadsföreningar.   

Som hyresgäst kan du få hjälp av Hyresgästföreningen i din förhandling med hyresvärden om hyran och villkoren för boendet. Likaså kan du få stöd och råd i frågor kring bostadsrelaterade ärenden som höjer din bostadskvalitet.

Hyresgästföreningen arbetar i det hela taget med att granska hyresavtal och därmed se till att hyrorna hålls på skäliga nivåer. Som en del i det här ledet arbetar föreningen mycket med juridisk rådgivning om hyresrelaterade frågor samtidigt som man är en central aktör i de årliga hyresförhandlingarna.