Hyreskontrakt

Generellt är muntliga hyresavtal lika giltiga som skriftliga men hyresvärden eller hyresgästen måste kunna bevisa att det existerar ett avtal mellan parterna. Dessutom kan det vara svårare att i efterhand bevisa vad det muntliga avtalet innehöll. Därför rekommenderas det att alltid skriva ner avtalet ifall det skulle uppstå framtida problem eller meningsskiljaktigheter. Hyresavtalet skall däremot vara i skrift ifall antingen hyresvärden eller hyresgästen begär det.

Ska du hyra ut en bostad? Klicka här!