Hyresnämnden

I Sverige finns det 8 olika hyresnämnder som har ansvar för var sitt geografiskt område av landet. De nuvarande hyresnämnder som finns är:

  • Stockholm
  • Västerås
  • Linköping
  • Jönköping
  • Malmö
  • Göteborg
  • Sundsvall
  • Umeå

Hyresnämnden medlar i tvister som berör bostäder samt lokaler. Om det uppstår en tvist mellan hyresgästen och hyresvärden så kan hyresnämnden gå in och medla. Om denna medling inte leder till en förlikning så kan hyresnämnden fatta beslutet i en rad olika typer av tvister. Däremot försöker hyresnämnden att medla i samtliga ärenden, även den typen av ärende som de kan pröva. I de tvister där hyresnämnden inte kan avgöra, prövar man istället tvisten i allmän domstol.

Hyresnämnden kan förse de inblandade med allmän information om hyreslagstiftning och annan relevant lagstiftning. Däremot erbjuder nämnden aldrig råd kring hur tvisten ska lösas eller hur avtal eller dylika handlingar ska tolkas. För dessa typer av ärenden ska man istället vända sig till en advokat eller annan juridisk kunnig.

Ska du hyra ut en bostad? Klicka här!