Hemförsäkring

Vad är en hemförsäkring?

Vare sig det rör sig om en hemförsäkring, bilförsäkring eller djurförsäkring, så består en försäkring av tre delar:

1. Försäkringsgivaren. Det är parten som utfärdar försäkringen. Detta sker ofta via ett försäkringsbrev.
2. Försäkringstagaren. Detta är parten som betalar för försäkringen.
3. Ett försäkrat objekt. Vid en livförsäkring inkluderar detta också den försäkrade, vars liv det berör.

Sök hyresbostäder i hela Sverige

Vad ingår i en hemförsäkring?

En hemförsäkring ger ditt hem egendomsskydd, rättskydd, ansvarsskydd, överfallsskydd och reseskydd. Egendomsskydd skyddar den försäkrade mot stöld, skadegörelse, brand och vattenläckage samt naturkatastrofer. Rättsskydd finns till för att skydda dig om du hamnar i en rättstvist av något slag och behöver hjälp med advokatkostnader. Ansvarsförsäkring som också ingår i en hemförsäkring skyddar dig om du har haft sönder någon annans egendom och blir krävd på skadestånd. Ett överfallsskydd innebär att du får ersättning om du blir utsatt för våld, och gärningsmannen kan inte betala eller kan inte hittas. Reseskyddet som ingår i en hemförsäkring gäller i 45 dagar och täcker om det händer något oväntat utomlands såsom olycksfall, sjukdom, tandvård, outnyttjad resetid. Är du borta mer än 45 dagar behöver du en tilläggsförsäkring.

Vem behöver en hemförsäkring?

Idag har 95% av alla hushåll i Sverige en hemförsäkring. En hemförsäkring gäller för hela familjen som bor i hemmet. Hemförsäkringen gäller för alla som är skrivna på samma adress och delar hushåll. Bor du i en hyresrätt räcker det med en hemförsäkring. Bor du däremot i en bostadsrätt eller villa behöver du en särskild försäkring för bostadsrätten eller villan. En hemförsäkring gäller ett år i taget. 

Mest populära kategorierna på Hyresbostad.se: