Nöjdhetsgaranti för Hyresbostad.se

Här kan du läsa om möjligheterna för att få tillbakabetalat pengar som du har lagt på vår produkt - detta genom att göra Hyresbostad.se´s nöjdhetsgaranti gällande.

Hyresbostad.se är en sökmotor för lediga hyresbostäder. Du kan välja att uppgradera till Betalningsanvändare och få en rad fördelar.

Vi lägger väldigt stor vikt vid att ha nöjda användare. Därför har vi valt att ha en speciell nöjdhetsgaranti.

Du kan använda nöjdhetsgarantin i följande situationer:

1: Vid fel i annonser:
Vi samlar in alla lediga hyresbostäder i Sverige och gör mycket för att upprätthålla kvaliteten på många olika sätt. Om du som användare hittar bostäder på Hyresbostad.se som innehåller felaktig fakta, får du sju dagars abonnemang. Om du har köpt ett abonnemang i förbindelse med att du fick tillgång till en konkret bostad, som innehåll felaktig fakta, får du dessutom denna period refunderad. 

2: Vid abonnemangsperioder som inte är använda:
Alla våra produkter är abonnemangsprodukter, vilket vi tydligt beskriver på alla ställen, däribland i våra villkor, på köpssidan, i det mail som mottages efter köpet, på fakturan osv. 

Om du av en eller annan anledning ändå inte har förstått att det var en abonnemangsprodukt du köpte så har du möjligheten för att få obrukta abonnemangsperioder tillbakabetalade inom rimlighetens gränser. Med obrukta abonnemangsperioder menas perioder där vår analys av ditt handlingssätt på Hyresbostad.se visar sannolikhet att du inte förstod att du hade tecknat ett abonnemang.

Om du vill undersöka möjligheterna för att använda nöjdhetsgarantin, skicka då ett mail till [email protected], om du inte redan har en dialog med oss kring detta.