Behöver du - när du ska hyra ut i andra hand – hemförsäkring?

Behöver du - när du ska hyra ut i andra hand – hemförsäkring?

Uthyra din bostad

Slarvar man med hemförsäkring när man hyr ut i andra hand riskerar uthyrningen att bli en dyr historia. Om den som hyr i andra hand inte tecknar en egen hemförsäkring kan hen bli skyldig att betala dyra skadestånd om någonting händer eller går sönder i lägenheten. Står det därför inte någonting angående hemförsäkring i kontraktet kan det därför komma att bli en rättslig tvist om vem som ska täcka eventuella skador och därmed stå för kostnaderna. Det är därför oerhört viktigt att vara tydlig i kontraktet angående försäkring när man hyr ut i andra hand. Mer precist bör det i kontraktet tydligt framgå att hyresgästen är skyldig att teckna en egen hemförsäkring när man hyr ut i andra hand. När man väljer att hyra ut i andra hand är hemförsäkring ett måste. Framförallt då ett eventuellt skadeståndsansvar faktiskt kan landa på hyresvärden, även om det är en hyrestagare i andra hand som vid tillfället bor i bostaden. Exempel på en sådan situation kan vara om diskmaskinen är felaktigt installerad och därigenom orsakar en vattenläcka.

Är bostaden du önskar hyra ut i andra hand en bostadsrätt behöver du som uthyrare även se till att ha ett bostadsrättstillägg som gäller hela perioden för uthyrningen. Därutöver är det viktigt att vara tydlig med vad som gäller angående försäkring när man hyr ut i andra hand och lägenheten är möblerad. Dels ligger det såväl i hyresvärdens som hyresgästens intresse att göra en inventarielista för vad som finns i lägenheten, så att det inte blir några diskussioner vid utflytt om vad som ska lämnas kvar i lägenheten. Därutöver är det viktigt med bortaskyddet vilket täcker upp för skador på den egendom som lämnats kvar. Här är det dock viktigt att undersöka vad som gäller för just ditt försäkringsbolag, då maxersättningen varierar en del mellan olika försäkringsbolag och kan vara allt mellan 30 000 - 80 000 kronor. Sammanfattningsvis ska man alltid vara tydlig i kontraktet med vad som gäller angående hemförsäkring när man hyr ut i andra hand. Vår rekommendation är att om man vill hyra ut i andra hand är hemförsäkring ett måste – för såväl hyresvärd som hyresgäst. Läs mer på "Vad kostar hemförsäkring för hyresrätt?".