Hur hyr man lägenhet

Hur hyr man lägenhet

Sök hyresbostäder i hela Sverige

När man letar efter en lägenhet bör man veta hur hyr man lägenhet och vad man bör tänka på. Du kan antingen hyra en lägenhet i första hand eller i andra hand. Hyr du i första hand gäller ett hyreskontrakt mellan dig och hyresvärden, som är den person eller det företag som står ansvarig för att hyra ut själva bostaden. Generellt är fastighetsägaren även hyresvärd men behöver inte vara det. Vid uthyrning i andra hand är det förstahandshyresgästen som väljer att hyra ut sin lägenhet till en annan person som därmed blir andrahandshyresgäst. Då förstahandshyresgästen inte äger lägenheten måste hyresvärden eller föreningen lämna sitt samtycke för uthyrningen. För hyresrätter bestäms hyran enligt vad som kallas bruksvärdesprincipen. Bruksvärdet ska spegla värdet av bostaden från hyresgästens perspektiv. Till bruksvärdet räknas till exempel storlek, läge, standard, förmåner såsom hiss och tvättstuga, samt närhet till bland annat kommunikationer och affärer. Hyresvärden får således inte ta ut en hyra som är påtagligt högre än hyran för likvärdiga lägenheter. När en lägenhet hyrs ut i andra hand ska hyran vara densamma som den förstahandshyresgästen själv betalar till hyresvärden. Ett påslag på 10-15% är tillåtet om lägenheten är möblerad för att täcka upp eventuellt slitage. Viktigt att tänka på för den som undrar hur hyr man lägenhet är att se över kontraktet noga. Förutom att kontrollera att hyran är skälig bör du se över lägenhetens befintliga skick innan kontraktet skrivs under. Enklaste sättet för detta är att ta bilder på eventuella skador och slitage samt att be om en inventarieförteckning över vilken lös egendom som ingick för att undvika eventuella tvister i framtiden. Före kontraktskrivning bör du be om en visning av lägenheten då bilder i många fall kan vara missvisande. På länken nedan kan du få en överblick över utbudet på lägenheter att hyra över hela landet:

https://www.Hyresbostad.se/laegenhet