Hur länge får man hyra ut i andra hand hyresrätt

Hur länge får man hyra ut i andra hand hyresrätt

Uthyra din bostad

Hur länge får man hyra ut i andra hand? Hyresrätt och bostadsrätt skiljer sig i många fall men behandlar denna fråga på samma sätt. I praktiken får du hyra ut i andra hand så länge din hyresvärd eller förening lämnar sitt samtycke. Innan du hyr ut i andra hand måste du fylla i en ansökan om andrahandsuthyrning och lämna denna till hyresvärden som i sin tur måste godkänna. Vanligen kräver hyresvärden att ansökan ska lämnas minst en månad innan andrahandshyresgästen tar över lägenheten. I ansökan ska du ange personuppgifter till dig samt andrahandshyresgästen, vilken period du avser att hyra ut lägenheten, samt vad dina skäl är för uthyrningen. För att bli beviljad att hyra ut en hyresrätt i andra hand ska du ha vad som kallas ”beaktansvärda skäl”. Detta inkluderar till exempel studier eller arbete på annan ort; sjukdom som förhindrar dig att bo kvar i lägenheten; prova på att flytta samman med en partner; långtidsresa; samt behovet att flytta till ett äldreboende. Om hyresvärden väljer att inte godkänna ansökan är hen skyldig att ge en befogad anledning till detta beslut. Om du inte godtar anledningen har du rätt att lämna ärendet till hyresnämnden som kan fatta beslut i motsatt riktning och därmed bevilja din andrahandsuthyrning. Det är ovanligt att en hyresvärd beviljar perioder som sträcker sig i mer än ett år, vilket innebär att du kommer få lämna in en ny ansökan och du avser att hyra ut din lägenhet under en längre tid. Hyresnämnden ger i regel inte heller tillstånd för perioder längre än ett år, men kan under speciella förhållande tumma på denna regel. Ett speciellt förhållande i denna fråga kan vara en utlandstjänst där hyresnämnden kan bestämma sig för att godkänna andrahandsuthyrning under hela tjänstgöringstiden. Du kan läsa mer om detta på "Hur länge får man hyra ut i andra hand?".