Hur mycket kostar det? Hyra lägenhet runtom i landet!

Hur mycket kostar det? Hyra lägenhet runtom i landet!

Sök hyresbostäder i hela Sverige

Undrar du hur mycket det kostar att hyra lägenhet? Även om det skiljer sig stort mellan olika städer och regioner hur mycket det kostar att hyra lägenheter är det gemensamma för hela landet att hyrorna har stigit markant de senaste decennierna. Ser man till hur mycket det kostar att hyra lägenhet idag har hyran blivit 15 gånger dyrare i snitt än 1969. I termer av fasta priser ser man att kvadratmeterpriset har stigit med hela 91 procent under samma period. Hur mycket det kostar att hyra lägenhet varierar också stort mellan landets olika städer där Stockholm ligger i topp med en genomsnittshyra på 6565 kronor. Ställer man det i jämförelse med det nationella genomsnittet på 5960 kronor ser man hur Stockholm ligger över det nationella snittet och alltså är landet dyraste stad att bo i sett till genomsnittshyran.

Det kan även skilja sig mycket hur mycket det kostar att hyra lägenhet beroende på vad som är inkluderat i hyran eller inte. I vissa fall är både el, värme och vatten inkluderat och man slipper därför extra utgifter varje månad. Det är som regel också dyrare att hyra i andrahand än när man har förstahandskontrakt. Letar man efter en lägenhet att hyra i andra hand kan det därför vara bra att läsa på lite om vad för riktlinjer som finns för hyressättningen av andrahandslägenheter. Läs mer på "Hur hyr man lägenhet?"