Hyra hus

Hyra hus

Sök hus i hela Sverige

Om du går i tankarna att hyra hus finns det en rad saker du bör tänka på. Nedan har vi sammanställt de viktigaste punkterna att hålla koll på innan och under kontraktskrivning:

  • Be om visning - Då bilder kan vara missvisande bör du se huset i verkligheten innan ett avtal skrivs under. Det är sällan en uthyrare tar bilder på skador och slitage vilket innebär att bilderna ofta ger ett förhöjt helhetsintryck. Saker som inte framgår av bilder, till exempel ljud och dofter, kan också vara bra att få en uppfattning om innan du bestämmer dig för att hyra hus.  

  • Hyran - Hyressättningen för ett hus är sedan den 1 februari 2013 reglerat i lagen om uthyrning av egen bostad. Här är det bestämt att hyran ska vara kostnadsbaserad, d.v.s. baserad på de faktiska driftskostnaderna plus en avkastningsränta på kapitalkostnaden som ska räknas på bostadens marknadsvärde. Avkastningsräntan på kapitalkostnaden är en estimerad kostnad för det kapital husägaren har bundet i bostaden. En skälig ränta ligger max ett par procentenheter över riksbankens referensränta vilket vanligen motsvarar 2-4%. Till driftskostnader hör bland annat el/uppvärmning, sophämtning, försäkringar, avlopp och fastighetsskatt. En husägare får således inte ta ut hur hög hyra som helst, utan hyran måste anses vara skälig. Om huset är möblerat är ett påslag på 15% tillåtet för att täcka upp eventuellt slitage på möblerna. Läs gärna även "Hyra ut i andra hand". 

  • Inventarielista - För att undvika att framtida tvister ska uppstå rekommenderas att en inventarielista görs på de möbler och annan lös egendom som finns i huset under hyresperioden. Att fotografera eller filma är det bästa sättet att dokumentera. Försök här att framför allt uppmärksamma och dokumentra möblernas skick. Till kontraktet bör var sin kopia av inventarielistan vara bifogad till hyresgäst och hyresvärd.

  • Exklusiv rätt - När hyresperioden väl startat har du exklusiv rätt till huset. Detta innebär att hyresvärden, husägaren, inte får vistas i bostaden utan att du givit din tillåtelse. Undantag till denna regel får göras om hyresvärden anar vattenläckage eller för att kontrollera brandrök.

  • Privatperson eller förmedling - Att hyra hus via förmedling ger ofta mer säkerhet och ett starkare skydd. Detta gäller såväl i Sverige som utomlands.

  • Försäkring - När du ska hyra hus måste du teckna en egen hemförsäkring då du inte täcks av husägarens hemförsäkring. Husägaren kan ha en försäkring med tillägg för möbler och annan lös egendom även under hyresperioden, men för att vara på den säkra sidan bör du kontakta ditt försäkringsbolag som hjälper dig med det skydd du behöver. 

 På www.hyresbostad.se kan du söka efter villor och radhus som uthyres i hela Sverige. Lycka till!