Hyra ut bostadsrätt - hur mycket kan man ta?

Hyra ut bostadsrätt - hur mycket kan man ta?

Uthyra din bostad

Sedan lagen om uthyrning av egen bostad började gälla i februari 2013 är villkoren för uthyrning av bostadsrätter och hyresrätter inte längre desamma. Hyresnivån för uthyrning av hyresrätter avgörs som tidigare av “bruksvärdesprincipen”, vilket innebär att hyran ska motsvara den för likartade bostäder. Bruksvärdet i detta sammanhang syftar till det praktiska värde som lägenheten har för hyresgästen. När det gäller bostadsrätter fick dock hyresvärdar och hyresgäster mer frihet att själva avtala fram hyran. Så om du ska hyra ut bostadsrätt, hur mycket kan du då begära i hyra? För bostadsrätter är det inte längre bruksvärdesprincipen som gäller utan du kan istället ta ut en marknadsliknande hyra som täcker alla dina kostnader för boendet. Hyran måste dock fortfarande anses vara “skälig” vilket innebär att den inte ska överstiga summan av dina driftskostnader och kapitalkostnaden - åtminstone får det inte finnas en påtaglig skillnad. Till dina driftskostnader hör t.ex. el, bredband, avgift till bostadsrättsföreningen och försäkring, medan kapitalkostnaden består av räntekostnaden för belåningen av din bostad. Driftskostnaderna är direkt kopplade till dina faktiska kostnader medan kapitalkostnaden beräknas schablonmässigt som en skälig årlig avkastningsränta på din bostad. Om din bostad är fullt möblerad när du ska hyra ut bostadsrätt, hur mycket extra du kan lägga på hyran brukar uppskattas till mellan 10-15%. För att göra detta påslag krävs dock att bostaden är möblerad till den grad att hyresgästen kan bo där utan att själv behöva ta med egna möbler. Om du tar ut en oskälig hyra för din bostadsrätt kan hyresgästen kontakta Hyresnämnden som kan tvinga dig att sänka den i framtiden. Men, även om du tagit en oskäligt hög hyra under en längre tid när du valt att hyra ut din bostadsrätt (hur mycket du än har tagit), kan du inte bli återbetalningsskyldig - något som du hade kunnat bli om det istället gällt en hyresrätt. För mer information, läs gärna "Ska du resa iväg men vet inte hur länge? Hyra ut bostadsrätt är inte helt utan regler".