Hyra ut hyresrätt i andra hand

Hyra ut hyresrätt i andra hand

Uthyra din bostad

När du ska hyra ut hyresrätt i andra hand har du rätt att ta ut en hyra som motsvarar den hyra du själv betalar till din hyresvärd. Du får lov att göra påslag om lägenheten i fråga är möblerad. Det finns ingen lag som direkt reglerar hur stort påslag du får göra, men hyresnämndens generella riktlinje är att 10-15% anses vara skäligt. Om din lägenhet är fullt möblerad brukar alltså maxgränsen vara 15%, men det kan komma att skilja sig då hyresnämnden bedömer något olika från fall till fall. Det kan verkligen straffa sig att ta ut en oskäligt hög hyra när man ska hyra ut hyresrätt i andra hand då andrahandshyresgästen kan lämna in en ansökan om återbetalning. Om hyresnämnden beslutar att hyran varit oskälig kan du som förstahandshyresgäst bli både återbetalningsskyldig på ”överhyran” samt tvingad att även betala en ränta på detta belopp. Du kan läsa mer om andrahandsuthyrning på "Hyra ut i andra hand". 

Du måste lämna in en ansökan som ska godkännas för att bli tillåten att hyra ut i andra hand. Hyresrätt kräver hyresvärdens samtycke medan bostadsrätter kräver föreningens samtycke. Vanligtvis begärs uppgifter om varför du vill hyra ut, under hur lång period du tänkt hyra ut, samt till vem du vill hyra ut. Skulle din hyresvärd avslå din ansökan om andrahandsuthyrning har du möjlighet att vända dig till hyresnämnden som kan besulta i annan riktning än hyresvärden och därmed godkänna din ansökan. Om du hyr ut din lägenhet utan hyresvärdens eller hyresnämndens godkännande kan ditt kontrakt bli uppsagt och du kan därmed tvingas flytta. Om du, istället för att hyra ut hela lägenheten, endast vill hyra ut ett rum och själv ska bo kvar under hyresperioden behöver du inte hyresvärdens godkännande. Vare sig du bor kvar eller upplåter hela lägenheten till en andrahandshyresgäst är det du som är ansvarig för att såväl hyran betalas som att boende i lägenheten sköter sig. Skulle personen som hyr din lägenhet anses störa grannar eller på annat sätt bete sig opassande riskerar således du som förstahandshyresgäst att bli uppsagd. Om din ansökan om att hyra ut hyresrätt i andra hand beviljas ska du be om att få detta i skriftlig form även om muntliga avtal i detta fall gäller. Detta för att förenkla bevisningen vid eventuella framtida oenigheter. För att undvika framtida tvister rekommenderas att ett skriftligt avtal skrivs även mellan dig och andrahandshyresgästen, även om denne skulle vara en vän eller släkting.

Att hålla koll på sina försäkringar är mycket viktigt när man ska hyra ut hyresrätt i andra hand. Hur försäkringsbolag förhåller sig till andrahandsuthyrning skiljer sig från bolag till bolag. Somliga av dem gör ett påslag på din premie, och denna kan skilja sig mycket om du ska hyra ut till företag eller till privatperson. Andra bolag gör inga påslag på premie men kan kräva att tillägg görs till din vanliga hemförsäkring. Det bästa sättet att undvika framtida komplikationer är därför att ta kontakt med sitt försäkringsbolag innan uthyrningsperioden påbörjas.