Hyra ut i andra hand blankett

Hyra ut i andra hand blankett

Uthyra din bostad

Du måste alltid få ett godkännande för att få hyra ut i andra hand. Blankett eller formulär ska fyllas i och överlämnas till din förening om det gäller en bostadsrätt och din hyresvärd om det gäller en hyresrätt. Först när din förening eller hyresvärd givit sitt samtycke får du hyra ut i andra hand. Blankett ska innehålla bland annat personuppgifter om dig och personen du önskar hyra ut till, hyresperiod, samt skäl till varför du önskar hyra ut bostaden. Enligt Hyreslagen krävs att du kan ge vad som kallas “beaktansvärda skäl” för att du ska bli beviljad andrahandsuthyrning. Beaktansvärda skäl anses till exempel vara att du tvingas flytta till annan ort p.g.a. studier, arbete eller vård av närstående; att du önskar prova på att flytta ihop med en partner; att du fått en sjukdom som omöjliggör det för dig att bo kvar; att du ska åka på en längre semester; att du tillfälligt ska flytta hem till dina föräldrar; eller att du ska flytta in på äldreboende och inte har kraft att ta tag i försäljningen av bostaden direkt. Sedan den 1 juli 2014 är det nu även skillnad mellan bostadsrätt och hyresrätt när det kommer till att hyra ut i andra hand. Blankett för ansökan om andrahandsuthyrning ska nu godkännas om du kan uppvisa “skäl” för att få tillåtelse, istället för “beaktansvärda skäl” som alltså fortsatt gäller för hyresrätter. Med andra ord har det blivit enklare att bli beviljad andrahandsuthyrning för bostadsrätter än för hyresrätter. Din hyresvärd har dock en skyldighet att förklara sig och får således inte neka dig andrahandsuthyrning om inte en skälig anledning till detta beslut kan framvisas. Skulle din förening eller hyresvärd vägra att ge dig sitt samtycke har du möjlighet att vända dig till hyresnämnden som kan gå emot deras beslut och ändå bevilja din ansökan om andrahandsuthyrning. Läs om konsekvenserna för avsaknande av godkännelse på "Hyra ut i andra hand svart".