Hyra ut i andra hand kontrakt

Hyra ut i andra hand kontrakt

Uthyra din bostad

Funderar du på att hyra ut i andra hand? Kontrakt i skriftlig form rekommenderas alltid! Även om muntliga avtal rent faktiskt gäller vid andrahandsuthyrning kan bevisningen bli väldigt komplicerad om en framtida tvist skulle uppstå. För att alla parter ska känna sig trygga och för att undvika framtida oenigheter bör därför de avtalade villkoren skrivas ned på papper. Kontraktet ska inkludera allt det självklara som era personuppgifter, hyran, samt hyresperiod, men även om bostaden är möblerad, om det ingår övriga utrymme såsom källar- eller vindsförråd, vad bostaden är i för skick, villkor för betalning med mera. Är bostaden möblerad bör en inventarieförteckning bifogas till avtalet som listar all lös egendom du lämnat kvar i lägenheten samt vilket skick detta var i, vilket enklast görs genom att fotografera eller filma. Se även till att båda parter har var sin kopia av detta avtal innan perioden påbörjas för att hyra ut i andra hand. Kontrakt i standardformat kan köpas i de flesta bokhandlar, men ni som involverade parter är välkomna att göra ändringar till detta utifrån egna överenskommelser. Ni har dock inte frihet att göra vilka ändringar ni vill då dessa kan strida mot lagstiftning. När det kommer till själva hyran finns olika regleringar för hyresrätter och bostadsrätter. För det förstnämnda ska hyran du tar ut från andrahandshyresgästen motsvara den du själv betalar medan du får ta ut en kostnadsbaserad hyra när det istället gäller bostadsrätter. Den kostnadsbaserade hyran adderar dina driftskostnader och dina kapitalkostnader. Driftskostnaderna beräknas utifrån dina faktiska kostnader för bostaden medan kapitalkostnaden beräknas med hjälp av en schablon. I båda fall är det dock tillåtet att lägga till 10-15% av hyran om bostaden är möblerad när du ska hyra ut i andra hand. Kontrakt i skriftlig form kan för många kännas överflödigt när uthyrning sker till vän eller släkting men är alltid en god idé då uppsägningstid, bostadens skick vid överlåtelse och mycket annat kan skapa konflikter som genom detta enkelt kan undvikas. Om du ska hyra ut bostaden i mer än två år bör även avtalet inkludera en punkt där andrahandshyresgästen avstår från besittningsskyddet. Finns ingen överenskommelse om detta får andrahandshyresgästen besittningsskydd efter två år vilket innebär att han eller hon kan få rätt att bo kvar, dvs. att du tvingas fortsätta hyra ut i andra hand. Kontrakt kan även upprättas av en jurist men detta är ofta en kostsam affär. Detta tillvägagångssätt kan vara att rekommendera om objektet som ska hyras ut kräver speciella villkor och komplicerade paragrafer, men ska det enbart upprättas ett standardkontrakt finns dessa gratis på internet eller för en billig peng i bokhandeln. Du kan även läsa om "Hyra ut i andra hand blankett".