Hyra ut i andra hand skatt

Hyra ut i andra hand skatt

Uthyra din bostad

Det finns många saker du måste vara medveten om när du vill hyra ut i andra hand. Skatt är bland det viktigaste att vara medveten om. Du kan vara tvungen att betala skatt när du hyr ut i andra hand, och detta gäller för såväl bostadsrätter, villor och fritidshus som för hyresrätter. Du har dock rätt att göra en rad avdrag och betalar skatt enbart om din hyressättning överstiger dessa avdrag. Ett av avdragen du alltid har rätt att göra är vad som kallas Schablonavdrag. Detta är idag 40 000 kronor och gäller per år och bostad. Är ni fler än en som äger bostaden i fråga får ni således göra personliga avdrag som står i relation till den procentuella andel ni äger av bostaden. Utöver det får du göra ett avdrag på 20% av hyran, samt för hela den avgift eller hyra som du själv betalar för bostaden under uthyrningsperioden. Här får du dock inte gör avdrag för den del som avser kapitaltillskott, vilket är inbetalningar till föreningen som avses att användas till att betala av dess lån eller för byggnadsarbeten av fastigheten. Utöver detta har du ingen rätt att göra fler avdrag när du ska hyra ut i andra hand. Skatt betalar du om du fortsatt har ett överskott från uthyrningen efter samtliga avdrag är gjorda, och denna ligger på 30% av överskottet. På din inkomstdeklaration kommer detta överskott redovisas som en kapitalinkomst. Ett undantag till dessa avdrag är dock om du ska hyra ut bostaden till egen eller närståendes arbetsgivare eller till ditt egna bolag. Här kommer du enbart få avdrag för utgifter som tillkommit på grund av uthyrningen, som ökade kostnader för uppvärmning, sophämtning, vatten eller liknande. Även ersättning i annan form än pengar ska redovisas. Om din hyresgäst till exempel hjälp dig att måla, reparera eller dylikt ska värdet av detta arbete tas upp som en intäkt. Om du inte hyr ut hela bostaden utan enbart ett rum har du bara rätt att göra avdrag för den del av avgiften som motsvarar den uthyrda delen. Detta är alltså den del som din inneboende eller hyresgäst ensam kan disponera över. Däremot är de gemensamma utrymmena inte inkluderade i vad som anses vara den uthyrda delen. Sedan 2014 har din bostadsrättsförening rätten att ta ut en avgift från medlemmar som hyr ut i andra hand. Denna får du också göra avdrag för när du beräknar överskottet. Du kan finna en hjälpblankett på Skatteverket.se som heter SKV 2199 och hjälper dig att räkna ut ditt överskott. Detta är ingen blankett som ska skickas till Skatteverket men kan vara en god hjälpreda för den som ska hyra ut i andra hand. Skatt på uthyrningen kan alltså skilja sig mycket utifrån vilka avdrag man har rätt till och hur hög hyressättning man har. Läs mer på "Hur mycket hyra får man ta ut i andra hand?"