Hyra ut i andra hand svart

Hyra ut i andra hand svart

Uthyra din bostad

I maj 2013 undersökte Göteborgs-Posten hur omfattande det var att hyra ut i andra hand svart i Göteborg och kom fram till att troligen hälften, om inte fler, av alla lägenheter som hyrs ut görs det utan godkännande. Det är dock svårt att veta precis hur många som väljer att hyra ut i andra hand svart, inte bara i Göteborg utan även i resten av landet, då det inte finns någon konkret statistik på något som sker under radarn. För att tillåtet få hyra ut sin bostad krävs att ens förening eller hyresvärd ger sitt samtycke. Detta beslutas om efter att du som ägare eller förstahandshyresgäst fyller i och lämnar in en ansökan om andrahandsuthyrning. När det gäller hyresrätter ska du kunna ge beaktansvärda skäl till varför du vill hyra ut din bostad. Till dessa räknas bland annat studier eller arbete på annan ort; längre semester; sjukdom eller åkomma som gör att du inte kan bo kvar; eller att du vill prova på att bli sambo med din partner. Lagstiftningen är något mjukare för bostadsrätter där du enbart krävs att kunna uppvisa skäl, istället för beaktansvärda skäl. Din förening har numera möjlighet att du ut en avgift för det administrativa arbete som en andrahandsuthyrning medför. Denna avgift får max uppgå till 10% av prisbasbeloppet per år. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kronor vilket innebär att din förening max får kräva en avgift på cirka 373 kronor per månad för andrahandsuthyrningen. Föreningen får dock enbart ta ut denna avgift om det är reglerat i stadgarna.

Anledningen till att många väljer att hyra ut i andra hand svart är således för att undvika denna avgift eller för att undgå risken att inte få sin ansökan om andrahandsuthyrning beviljad. Att välja detta alternativ är dock inte att rekommendera då det kan få väldigt negativa konsekvenser för dig som förstahandshyresgäst. Vad händer om man hyr ut i andra hand svart? Skulle föreningen komma på dig kan ditt förstahandskontrakt bli uppsagt och du kan tvingas flytta från bostaden. Hur beviljande av uthyrning går till kan du läsa om på "Hyra ut i andra hand blankett". Om du tar ut en väldigt hög hyra kan du tänka att det är värt denna risk, men du ska vara medveten om att andrahandshyresgästen har möjlighet att vända sig till hyresnämnden som kan besluta att du blir återbetalningsskyldig på överhyran plus ränta. Detta gäller för hyresrätter medan hyresnämnden enbart kan tvinga dig att sänka hyran i framtida perioder. Skulle din hyresgäst sluta betala hyran till dig kan du även tvingas behöva hjälp med avhysning, något som blir problematiskt när du aldrig blivit beviljad att hyra ut bostaden. I de flesta fall gäller inte heller din hemförsäkring när du hyr ut i andra hand vilket innebär att andrahandshyresgästen måste teckna en egen hemförsäkring för bostaden, något som inte heller kommer utan komplikationer när andrahandsuthyrningen inte är beviljad. Föreningen eller hyresvärden har även en del tillvägagångssätt för att avslöja den som väljer att hyra ut i andra hand svart. Ofta finns personal på plats som kontrollerar vilka namn som står på brevlådan och jämför detta med sina register. Utöver det kontrolleras medlemmarnas folkbokföringsadress mot skatteverkets register. Den vanligaste anledningen till att man blir påkommen är dock att grannar anar att något inte står rätt till och meddelar detta till föreningen eller hyresvärden.

Att hyra ut i andra hand svart kommer med många risker och påföljderna om man blir påkommen väger ofta tyngre än den eventuella vinningen. De flesta som önskar att hyra ut sin bostad har ett skäl till att göra detta, vilket innebär att en ansökan om andrahandsuthyrning har goda chanser att beviljas. Din hyresvärd har även själv en skyldighet att ge en befogad anledning till att neka dig. Skulle föreningen eller hyresvärden inte ge sitt samtycke har du alltid möjlighet att överklaga detta hos hyresnämnden som kan fatta beslut om att din andrahandsuthyrning ska beviljas.