Hyra ut i andra hand till företag

Hyra ut i andra hand till företag

Uthyra din bostad

Precis som när du hyr ut till privatperson måste din förening eller hyresvärd godkänna din ansökan om andrahandsuthyrning när du vill hyra ut i andra hand till företag. Det finns en trygghet för dig i form av att företag, generellt sett, har starkare betalningsförmåga än privatpersoner. Dock kan du inte vara lika säker på vem det är som i själva verket kommer bo i lägenheten, en trygghet som du har när du hyr ut till privatperson. Det kan hända att din förening eller hyresvärd kräver att få veta vilken faktiskt person som ska bo i bostaden, i vilket fall du får kontakta företaget i fråga och be om dessa uppgifter. Skulle företaget inte kunna svara på denna fråga kan avtalet gå i stöpet då föreningar och hyresvärdar inte är tvingade att acceptera andrahandsuthyrning till juridisk person/företag. Förutom att företag ofta har bättre betalningsförmåga kan du dra fördel av att det blir mindre slitage på möbler och annan lös egendom när du väljer att hyra ut i andra hand till företag. Detta då företag i regel hyr bostäder till medarbetare som veckopendlar och således endast bor där i anslutning till arbetsdagar. Generellt har du även större chans att ta ut en högre hyra av ett företag än du har av en privatperson. Dock gäller fortsatt att du enbart får ta ut en hyra som anses vara skälig. En nackdel med att hyra ut i andra hand till företag kan dock vara att de ofta har mer resurser än en privatperson vilket kan göra dem till en starkare part om en eventuell tvist skulle uppstå. Det finns således såväl fördelar som nackdelar med att hyra ut i andra hand till företag, men lagstiftningen och regelverket ser likadant ut som när du vill hyra ut till privatperson. Läs mer på "Hyra ut i andra hand kontrakt".