Ska du resa iväg men vet inte hur länge? Hyra ut bostadsrätt är inte helt utan regler

Ska du resa iväg men vet inte hur länge? Hyra ut bostadsrätt är inte helt utan regler

Uthyra din bostad

Det kan vara lätt att tro att man får hyra ut en bostadsrätt så länge man själv önskar – utan att behöva ta hänsyn till vare sig hyresvärd eller förening. Men det är inte helt sant. Även om den man hyr ut till inte får besittningsskydd efter en viss tid, som ju är fallet när det kommer till uthyrning av hyresrätter, så har hyresgästen fortsatt rätt att bo kvar i lägenheten så länge som avtalet sträcker sig. Är avtalet istället skrivet på obestämd tid gället avtalad uppsägningstid. Står ingenting om just detta specificerat i avtalet är det en månad uppsägningstid som gäller för hyresgästen medans det från uthyrarens sida är tre månaders uppsägningstid som gäller. Är avtalet tidsbegränsat och löper ut har hyresgästen inte per automatik rätt till förlängning. Det är då uthyraren som bestämmer om det är aktuellt med förlängning av kontraktet. För att få mer information om hyressättningen kan du läsa vidare på "Hyra ut bostadsrätt - hur mycket kan man ta?".

Som regel när man ska se över möjligheten över hur länge hyra ut bostadsrätt bör man vara tydlig med på vilken grund uthyrningen sker. För att få godkänt att hyra ut en bostadsrätt i andra hand krävs det nämligen ofta en legitim anledning till uthyrningen. De vanligaste – och som regel mest godtagbara – anledningarna är bland andra; arbete på annan ort, studier på annan ort, provboende med sambo och så vidare.

Det har de senaste åren blivit mer generöst med vad som anses vara godtagbara anledningar. Dock ges oftast tillstånd för uthyrning med ett år i taget som sedan kan förlängas med ytterligare ett år. Om styrelsen i bostadsrättsföreningen dock inte ger sitt godkännande men man själv anser att man har en godtagbar anledning till att hyra ut i andra hand, kan man vända sig till den lokala hyresnämnden och överklaga styrelsens beslut. Det kan också vara bra att tänka på att de skäl som är listade som godtagbara enbart fungerar som rättspraxis och styrelsen kan därför många gånger vara mycket mer generösa i verkligheten än vad det kan verka om man enbart går efter praxis. Önskar du till exempel att resa bort en längre period kan du alltid pröva det som anledning till styrelsen, även om det inte står med som en explicit anledning i lagboken.