Vad är hyreslägenhet

Vad är hyreslägenhet

Sök lägenheter i hela Sverige

Marknadens vanligaste lägenhetstyp är hyreslägenheter, men exakt vad är hyreslägenhet? En hyreslägenhet är vad som även som kallas hyresrätt. Den som bor i en hyreslägenhet kallas för hyresgäst och ska betala hyra till hyresvärden som i regel är själva fastighetsägaren. En hyreslägenhet får inte överlåtas mot betalning, d.v.s. den får inte säljas eller köpas. Däremot tillåter lagstiftningen att hyreslägenheter används som bytesbostäder, vilket innebär att en hyreslägenhet får bytas mot såväl andra hyreslägenheter som mot bostadsrätter och äganderätter. När en hyreslägenhet hyrs ut i första hand betyder det att hyresgästen, den som flyttar in i lägenheten, skriver ett hyresavtal direkt med hyresvärden. En annan variant är att lägenheten hyrs ut i andra hand, i vilket fall förstahandshyresgästen skriver ett hyresavtal med en annan person som tillåts disponera över lägenheten under en bestämd tid. Då förstahandshyresgästen inte äger lägenheten måste en ansökan om andrahandsuthyrning lämnas in och godkännas av hyresvärden. Eftersom hyresrätter inte får säljas innebär det också att varken kontantinsats eller bolån krävs. Detta gör att hyreslägenheter är framför allt överrepresenterade bland unga vuxna då denna grupp ofta är nya på arbetsmarknaden och därför saknar det kapital som krävs till kontantinsats i en bostadsrätt. En kontantinsats till en bostadsrätt måste vara minst 15% av den totala köpeskillingen vilket vanligen blir en betydande summa. Önskar du ytterligare information om vad är hyreslägenhet och hur det skiljer sig från bostadsrätt kan du läsa mer på "Vad är hyresrätt och bostadsrätt".