Vad är hyresrätt och bostadsrätt

Vad är hyresrätt och bostadsrätt

Sök hyresbostäder i hela Sverige 

När man är på marknaden efter en bostad är det viktigt att veta vilka olika alternativ som finns. Det största utbudet på marknaden är hyresrätter och bostadsrätter, men vad är hyresrätt och bostadsrätt och hur skiljer de sig åt? En hyresrätt är en upplåtelseform som innefattar en hyresgäst och en hyresvärd där den förstnämnda hyr en bostad eller lokal av den sistnämnda under en varaktig period. Bostadshyresrätter brukar vara samlade i en fastighet med många lägenheter som kallas hyreshus. En hyresrätt får inte upplåtas mot betalning och får därmed inte säljas. Betalning som görs för nyttjande av en hyresrätt kallas hyra och ska betalas till hyresvärden. Hyresvärden kan vara en privatperson eller en juridisk person/företag och är den part som är ansvarig för uthyrningen av hyresrätten eller, oftast, för hela hyreshuset. Generellt är det fastighetsägaren som är hyresvärd, men inte alltid. När en bostadsrätt hyrs ut i andra hand är bostadsrättsinnehavaren hyresvärd för andrahandshyresgästen. Detta innebär dock inte att bostaden är att betrakta som en hyresrätt utan förblir en bostadsrätt då bostadsrättsinnehavaren fortfarande är ansvarig för såväl betalning av årsavgift till föreningen samt för att andrahandshyresgästen sköter sig. En bostadsrätt skiljer sig från en hyresrätt i den mån att man istället köper en rättighet i en förening vilket ger en nyttjanderätt av en bostad mot att man betalar en årsavgift till föreningen. Denna årsavgift sker generellt i form av månatliga betalningar även om det heter årsavgift. En bostadsrättsinnehavare äger således inte in själva bostaden utan en rättighet, eller ett ekonomiskt andelstal i fastigheten, i själva föreningen och får genom detta möjlighet att bo i en av föreningens bostäder. Under förutsättning att bostadsrättsinnehavaren uppfyller sina förpliktelser gentemot föreningen gäller denna rättighet på obegränsad tid. För att köpa en bostadsrätt krävs att man själv kan gå in med en kontantinsats på minst 15% av den totala köpeskillingen. Det är således endast tillåtet att ta ett bolån på max 85% av det totala beloppet. Förhoppnings hjälpte denna text dig som ställt dig frågan ”vad är hyresrätt och bostadsrätt?” att få en grundförståelse för de huvudsakliga skillnaderna. Läs mer på "Hur hyr man lägenhet".