Cookiepolicy för Hyresbostad.se

Du kan alltid återkalla ditt godkänande av cookies genom att trycka här.

1. Introduktion
1.1
Denna cookiepolicy används av Hyresbostad.se med adress SHG Medier ApS (Org.nummer: 38854925), Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg C, Danmark och handlar om användningen av cookies och liknande teknologi på hemsidan Hyresbostad.se.
1.2 Det är vanligt att hemsidor använder smart och användbar teknik för att öka användarvänligheten. De mest kända exempel på denna teknik är cookies och scripts (”cookies”). Cookies kan t.ex. användas av hemsidors ägare eller tredjeparter såsom annonsörer som kommunicerar via den hemsida du besöker.
1.3 Det är viktigt för oss att du vet vilka slags cookies vår hemsida användar och vad de används till, då vi vill skydda ditt privatliv och säkra användarvänligheten på vår hemsida samt relevansen av vår maknadsföring så mycket som möjligt. Nedan kan du läsa om vilka slags cookies som används av och på vår hemsida, och vad dessa cookies används till.

2. Nödvändiga funktionella och prestanda-cookies
2.1
Vår hemsida använder funktionella och prestanda-cookies i följande syften:

 • att komma ihåg de uppgifter du fyller i på de olika sidorna under upprättelseprocessen, så att du inte behöver skriva in dina uppgifter igen.
 • att ge vidare uppgifter från en sida till nästa, t.ex. när du fyller i en lång undersökning eller när du ska fylla i många uppgifter.
 • att spara preferenser såsom språk, placering, antal resultat du vill se osv.
 • att spara inställningar för en optimal display, t.ex. buffertstorlek och upplösning på din skärm.
 • att läsa inställningarna på din webbläsare för att säkra en optimal visning av vår hemsida på din skärm.
 • att upptäcka missbruk av vår hemsida och tjänster, t.ex. genom att registrera antalet sammanhängande, misslyckade inloggningsförsök.
 • att avbalansera hemsidans belastning för att säkra att vår hemsida förblir tillgänglig.
 • Att visa servicemeddelanden som är relevanta för din användning av vår tjänst.
 • att erbjuda möjligheten för att spara inloggningsuppgifter, så att du inte behöver skriva in samma uppgifter flera gånger för att ge dig möjlighet att svara på vår hemsida.

2.2 Se listan här.
2.3 Cookies placeras av Google när du använder funktionen att logga in med ditt Google-konto och på sidor med inbäddade videor från Youtube, och av Facebook när du använder funktionen att logga in med ditt Facebook-konto. Gällande cookies som placeras av dessa parter och den data som de kan samla in, hänvisar vi till cookiepolicyn på dessa parters hemsidor: se nedanstående länkar. Du ska vara uppmärksam på att dessa policys kan ändra sig. Vi kan inte kontrollera detta.

 • Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
 • Google: https://policies.google.com/technologies/cookies

3. Analytiska cookies
3.1
Vi försöker löpande undersöka vilka delar av hemsidan som är de mest intressanta för våra besökande, t.ex. genom att använda tredjepartssoftware till att analysera antalet besökande på vår hemsida och de mest populära elementen. Vi använder cookies till detta syfte.
3.2 Den data som vi samlar in omvandlas till statistik, vilket ger oss insikt i hur ofta vår hemsida besöks, var besökande lägger mest tid osv. Detta ger oss möjlighet för att göra strukturen, navigationen och innehållet på hemsidan så användarvänlig för dig som möjligt. Vi spårar inte statistiken och andra rapporter till enskilda personer. 
3.3 Vi använder cookies:

 • till att spåra antalet av besökande på vår hemsida.
 • till att spåra den tid varje besökande lägger på vår hemsida.
 • till att bestämma i vilken ordningsföljd en besökande besöker sidorna på vår hemsida.
 • till att värdera vilka delar av vår sida som ska ändras för att optimera vår hemsida. 

3.4 Se listan här.
3.5 Med hänsyn till cookies som är placerade av tredjeparter hänvisar vi till cookiepolicyn på dessa parters hemsidor: se nedanstående länkar. Du ska vara uppmärksam på att dessa policys kan ändra sig. Vi kan inte kontrollera detta.

 • Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
 • Google: https://policies.google.com/technologies/cookies

4. Marknadsföringscookies
4.1
Vi tillåter tredjepartscookies på vår hemsida för att skräddarsy marknadsföring baserad på ditt användningsmönster. Gällande cookies som placeras av våra tredjeparter, hänvisar vi till cookiepolicyn på dessa parters hemsidor: se nedanstående länkar. Du ska vara uppmärksam på att dessa policys kan ändra sig. Vi kan inte kontrollera detta.

 • Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
 • Google: https://policies.google.com/technologies/cookies

5. Andra / oförutsedda cookies
5.1
På grund av det sätt internet och hemsidor fungerar på är vi möjligtvis inte alltid uppmärksamma på cookies som placeras av tredjeparter via vår hemsida. Detta kan vara tillfället om vår hemsida innehåller såkallade integrerade element, vilket kan vara texter, dokument eller videoklipp som hostas av en annan part och visas på eller genom vår hemsida.
5.2 Vänligen berätta för oss om du stöter på cookies på denna hemsida som faller inom denna kategori, och vi därför inte har nämnt i ovanstående.

6. Inställningar i webbläsare
6.1
Om du inte vill att det ska placeras cookies på din dator kan du ändra detta i dina inställningar i webbläsaren, så du får en varning innan en cookie placeras på din dator. Du kan också ändra inställningarna så att din webbläsare avvisar alla cookies eller endast tredjepartscookies. Du kan även radera redan placerade cookies. Var uppmärksam på att dessa inställningar ska ändras i varje enskild webbläsare och dator som du använder.
6.2 Om du inte vill mottaga cookies kan vi inte längre garantera att vår hemsida fungerar korrekt. Några av funktionerna på hemsidan är möjligtvis avaktiverade, eller kan du möjligtvis inte så några sidor. Avvisning av cookies eller avaktivering av funktionen ”inte spåra” betyder inte att du inte längre ser annonser, utan endast att reklamen inte längre matchar dina intressen och att de upprepas oftare.
6.3 Det sätt som inställningar ändras på är olika i alla webbläsare. Om det är nödvändigt ber vi dig att konsultera din webbläsares hjälpfunktion eller klicka på en av följande länkar för att gå direkt till din webbläsares manual. Du kan besöka youronlinechoices.eu om du endast vill avaktivera cookies från specifika parter. 

 • Google Chrome: https://support.google.com/chrome/
 • Firefox: https://support.mozilla.org/products/firefox/get-started
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hub/4230784/internet-explorer-help
 • Edge: https://support.microsoft.com/help/17171/microsoft-edge-get-to-know
 • Safari: https://support.apple.com/safari
 • Opera: https://help.opera.com/get-started/

7. Avslutande anmärkningar
7.1
Denna cookiepolicy kan löpande ändras, t.ex. för att vår hemsida eller våra cookiebestämmelser ändras. Vi kan alltid ändra innehållet av denna policy och de cookies som är inkluderade i listorna utan förvarning. Den senaste versionen kan hittas på denna hemsida.
7.2 Om du fortfarande har frågor och / eller vill komma med en kommentar, ber vi dig att kontakta oss på: [email protected].
7.3 Om du vill framföra klagomål kring vårt användande av cookies ska du kontakta den danska myndigheten för näringsliv (Erhvervsstyrelsen), https://erhvervsstyrelsen.dk/