Personuppgiftsbehandling för Hyresbostad.se

Denna personuppgiftsbehandling beskriver hur SHG Medier ApS behandlar dina personuppgifter (”Användaren”) i samband med användning av Hyresbostad.se inklusive våra undersidor ("Tjänsten").

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktuppgifter
1.1 Personuppgiftsansvarig för behandlingen av Användarens personuppgifter är:
SHG Medier ApS
Mynstersvej 3
DK-1827 Frederiksberg C
Org.nummer: 38854925
1.1.1 SHG Medier ApS kan kontaktas via e-mail [email protected].

2. Behandlingar
2.1  Behandling av personuppgifter i samband med skapandet av en Användarprofil
2.1.1 I förbindelse med skapande av en Användarprofil så behandlar vi följande personuppgifter om Användaren

 • Information om Användaren erbjuder eller söker
 • IP-nummer
 • E-mail

2.1.2 Därutöver kan Användaren välja att uppge ytterligare personuppgifter till Användarprofilen, såsom bl.a. namn och telefonnummer.
2.1.3 Vid skapande av en Användarprofil via Facebook insamlas och bearbetas följande information: Namn och e-mail och eventuellt profilbild från Användarens Facebook-profil. Vid skapande av en Användarprofil via Google insamlas och behandlas följande information: Namn och e-mail från Användarens Google-konto. Den insamlade informationen används för att skapa en profil och en sökannons och kan ses på Användarens profilsida när Användaren är inloggad.
2.1.4 Laglig grund för behandling av Användarens personuppgifter är strävan efter Tjänstens legitima intressen enligt artikel 6.1 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Tjänstens berättigade intressen består av att kunna identifiera Användaren i förbindelse med upprättande av en Användarprofil.

2.2  Behandling av personuppgifter i samband med Användarens användande av Tjänsten
2.2.1 I förbindelse med att Användaren använder Tjänsten, så samlar Tjänsten in och behandlar följande personuppgifter om Användaren:

 • Namn.
 • Verksamhetsnamn.
 • E-mail.
 • Telefonnummer.
 • IP-nummer
 • Bilder.
 • Information om att Användaren erbjuder eller söker.
 • Information om vilka annonser eller sökannonser Användaren eventuellt har önskat mer information om.
 • Information om vilka sökagenter Användaren eventuellt har upprättat.
 • Information om vilka sökningar Användaren eventuellt har gjort i annons-databasen eller sökannons-databasen.
 • Information om och data från de annonser eller sökannonser som Användaren eventuellt har skapat.
 • Information om vilka IP-nummer Användaren har upprättat sig från.
 • Information om vilka IP-nummer Användaren har logga in från när de köper.
 • Mailkorrespondens med Användaren.
 • Kopior av viktiga bekräftelsemail som Användaren mottager från Tjänsten.
 • Loggbok över Användarens besökshistorik, inklusive uppgifter om IP-adress, tidpunkt för besök, webbplatser som länkas från, besökta webbplatser, funktioner som används, innehållet som besöks, osv.
 • Cookie data och tracking data i förbindelse med användande av Tjänsten.
 • Information om Användarens samtycken, preferenser och inställningar.
 • Fakturor, kreditnotor och information om ej genomförda försök till köp.
 • Uppgifter om syftet med och resultatet av Användarens användning av Tjänsten, däribland om Användaren hittat en ny bostad och en evt. invitation till att recensera Tjänstens tjänst.

2.2.2 Laglig grund för denna behandling är strävan efter Tjänstens legitima intressen enligt artikel 6.1 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Tjänstens legitima intressen består av att kunna identifiera Användaren, leverera och förbättra Tjänstens tjänster till Användaren, kommunicera med och ge service till Användaren och kunna förhindra och undersöka missbruk av Tjänsten.

2.3 Behandling av personuppgifter i förbindelse med köp
2.3.1 I förbindelse med Användarens upprättande och uppgradering till betalningsanvändare, insamlar och behandlar Tjänsten eller Tjänstens betalningsleverantör nedanstående personuppgifter om Användaren för följande beskrivna ändamål:

 • "Namn" och "Telefonnummer" och "Adress" för identifiering och genomförande av köp. 
 • "E-mail" och "IP-nummer" för identifiering och genomförande av köp.
 • "Kreditkortsinformation", "Ordernummer" och "Fakturanummer" i syfte att genomföra köpet.

2.3.2 Laglig grund för behandlingen av dessa upplysningar är den allmänna dataskyddsförordningen artikel 6.1 (b). Behandlingen är nödvändig för genomförandet och uppfyllandet av det avtal som Användaren ingår med Tjänsten samt för att uppfylla alla lagstadgade dokumentationskrav, inklusive för att möta förfrågningar från myndigheter, jfr artikel 6.1 (c) i den allmänna dataskyddsförordningen. 

2.4 Behandling av personuppgifter i samband med individuell optimering av Användarens användning
2.4.1 Tjänsten kan använda Användarens personuppgifter för att informera Användaren om optimerad användning av tjänsten, och om nytt användargenererat innehåll som matchar Användarens sökmönster. I samband med detta behandlas följande personuppgifter:

 • Namn.
 • Verksamhetsnamn.
 • E-mail.
 • Telefonnummer.
 • IP-nummer
 • Bilder.
 • Information om att Användaren erbjuder eller söker.
 • Information om vilka annonser eller sökannonser Användaren eventuellt har önskat mer information om.
 • Information om vilka sökagenter Användaren eventuellt har upprättat.
 • Information om vilka sökningar Användaren eventuellt har gjort i annons-databasen eller sökannons-databasen.
 • Information om och data från de annonser eller sökannonser som Användaren eventuellt har skapat.
 • Mailkorrespondens med Användaren.
 • Kopior av viktiga bekräftelsemail som Användaren mottager från Tjänsten.
 • Loggbok över Användarens besökshistorik, inklusive uppgifter om IP-adress, tidpunkt för besök, webbplatser som länkas från, besökta webbplatser, funktioner som används, innehållet som besöks, osv.
 • Cookie data och tracking data i förbindelse med användande av Tjänsten.
 • Information om Användarens samtycken, preferenser och inställningar.
 • Fakturor, kreditnotor och information om ej genomförda försök till köp.

2.4.2 Bestämt användarmönster kan användas till att erbjuda prisdifferentiering till en eller flera konkreta grupper av användare.
2.4.3
Laglig grund för denna behandling är strävan efter Tjänstens legitima intressen enligt artikel 6.1 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Tjänstens legitima intressen består i att kunna ge Användaren den bästa och mest effektiva användningen av tjänsten. 

2.5 Behandling av personuppgifter för statistik, förbättring och vidareutveckling av Tjänsten samt erbjudna tjänster.
2.5.1 Tjänsten använder följande personuppgifter som en del av (1) insamling av statistik (2) förbättring och optimering av Tjänsten och de tjänster som erbjuds och (3) för vidareutveckling av Tjänsten och tillhandahållande av nya tjänster:

 • Namn.
 • Verksamhetsnamn.
 • E-mail.
 • Telefonnummer.
 • IP-nummer
 • Bilder.
 • Information om att Användaren erbjuder eller söker.
 • Information om vilka annonser eller sökannonser Användaren eventuellt har önskat mer information om.
 • Information om vilka sökagenter Användaren eventuellt har upprättat.
 • Information om vilka sökningar Användaren eventuellt har gjort i annons-databasen eller sökannons-databasen.
 • Information om och data från de annonser eller sökannonser som Användaren eventuellt har skapat.
 • Information om vilka IP-nummer Användaren har upprättat sig från.
 • Information om vilka IP-nummer Användaren har logga in från när de köper.
 • Mailkorrespondens med Användaren.
 • Kopior av viktiga bekräftelsemail som Användaren mottager från Tjänsten.
 • Loggbok över Användarens besökshistorik, inklusive uppgifter om IP-adress, tidpunkt för besök, webbplatser som länkas från, besökta webbplatser, funktioner som används, innehållet som besöks, osv.
 • Cookie data och tracking data i förbindelse med användande av Tjänsten.
 • Information om Användarens samtycken, preferenser och inställningar.
 • Fakturor, kreditnotor och information om ej genomförda försök till köp.

2.5.2 Laglig grund för denna behandling är strävan efter Tjänstens legitima intressen enligt artikel 6.1 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Tjänstens legitima intressen är att Tjänsten kan få förståelse och inblick i de potentiella optimerings- och utvecklingsmöjligheterna för Tjänstens erbjudna tjänster samt eventuella förbättringsåtgärder för Tjänstens webbplats för att förbättra tjänsten och Användarens upplevelse av tjänsten.

2.6 Behandling av Användarinformation i samband med lagstadgade dokumentationskrav
2.6.1 Tjänsten lagrar kopior av viktiga bekräftelsemeddelanden till Användaren, dialoger mellan Tjänsten och Användaren samt fakturor och kreditnotor.
2.6.2 I samband med ovanstående så behandlas följande information om Användaren (endast i den utsträckning som krävs i förhållande till relevanta dokumentationskrav)

 • Namn.
 • Verksamhetsnamn.
 • E-mail.
 • Telefonnummer.
 • IP-nummer
 • Bilder.
 • Information om att Användaren erbjuder eller söker.
 • Information om vilka annonser eller sökannonser Användaren eventuellt har önskat mer information om.
 • Information om vilka sökagenter Användaren eventuellt har upprättat.
 • Information om vilka sökningar Användaren eventuellt har gjort i annons-databasen eller sökannons-databasen.
 • Information om och data från de annonser eller sökannonser som Användaren eventuellt har skapat.
 • Information om vilka IP-nummer Användaren har upprättat sig från.
 • Information om vilka IP-nummer Användaren har logga in från när de köper.
 • Mailkorrespondens med Användaren.
 • Kopior av viktiga bekräftelsemail som Användaren mottager från Tjänsten.
 • Loggbok över Användarens besökshistorik, inklusive uppgifter om IP-adress, tidpunkt för besök, webbplatser som länkas från, besökta webbplatser, funktioner som används, innehållet som besöks, osv.
 • Cookie data och tracking data i förbindelse med användande av Tjänsten.
 • Information om Användarens samtycken, preferenser och inställningar.
 • Fakturor, kreditnotor och information om ej genomförda försök till köp.

2.6.3 Laglig grund för denna behandling är strävan efter Tjänstens legitima intressen enligt artikel 6.1 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen, för att kunna fullgöra sina rättsliga skyldigheter och i förekommande fall uppfylla myndigheternas begäran om lämplig dokumentation, inklusive men inte begränsat till efterlevnad av reglerna i redovisningslagen, marknadsföringslagen och dataskyddslagen, enligt artikel 6.1 (c) i den allmänna dataskyddsförordningen.

2.7 Behandling av personuppgifter i samband med optimering av marknadsföringens relevans
2.7.1. Om Användaren har gett sitt samtycke till detta genom att acceptera marknadsföringscookies, insamlar och bearbetar Tjänsten, eller annonseringsmedier som Tjänsten samarbetar med (Google och Facebook), information om IP-nummer samt aktivitet som sidvisningar, Användar-upprättelse, köp, etc. för att säkerställa att Tjänstens reklam är så relevant som möjligt för Användaren. Informationen kan av annonseringsmedierna bli kombinerad med andra personuppgifter som de har registrerat om Användaren. 
2.7.2 Laglig grund för denna behandling är strävan efter Tjänstens legitima intressen enligt artikel 6.1 (f) i den allmänna dataskyddsförordningen. Tjänstens legitima intressen består av att kunna rikta Tjänstens marknadsföring på sociala medier och sökmotorer så att det blir mer relevant för Användaren.

3. Lagring och radering av personuppgifter
3.1 Tjänsten samlar in, behandlar och sparar endast de personuppgifter som är nödvändiga för fullgörandet av de ovanstående ändamålen enligt avsnitt 2. När Användarens personuppgifter inte längre är nödvändiga för att uppfylla de ovanstående ändamålen, raderas Användarens personuppgifter. Under tiden tiden Användaren är aktiv så raderar Tjänsten som utgångspunkt inte data från Användarens profil, då den datan är nödvändig för att profilen kan fungera optimalt.
3.2 Om en Användare inaktiverar sin profil så raderas eller anonymiseras personuppgifterna senast 3 månader efter att kontot har stängts ned, bl.a. så att Användaren kan ångra, återställa sin profil och få tillgång till data igen och Tjänsten kan undersöka falska profiler.
3.3 Personuppgifter relaterade till köp samt kreditnotor på Tjänsten blir dock lagrade så länge det är nödvändigt för att uppfylla gällande rättsliga krav, inklusive i samband med lagstadgad lagring av bokföringsmaterial, och göra all nödvändig information tillgänglig för nationella skattemyndigheter.
3.4 Viktiga e-mail i form av kopior av eventuella viktiga bekräftelsemail samt eventuella dialoger mellan Tjänsten och Användaren lagras också så länge det är nödvändigt för att lösa eventuella förfrågningar från Användaren, hantera potentiella klagomål och tvister samt tillmötesgå tillsynsmyndighetens begäran om dokumentation för exempelvis behandling av Användarens personuppgifter, hantering av abonnemang eller efterlevnad av reglerna i marknadsföringslagen.
3.5 Som ett alternativ till radering kan Tjänsten istället välja att anonymisera personuppgifterna i fråga, vilket innebär att personuppgifterna faller utanför ramen för dataskyddslagstiftningen och därmed lagringsbegränsningen.

4. Delning av personuppgifter och kategorier av mottagare
4.1 Följande kategorier av mottagare kommer i förbindelse med behandlingen att ta del av Användarens personuppgifter:

 • Dataleverantörer, härunder Tjänstens IT-leverantörer som tillhandahåller tekniska tjänster till plattformen så att webbplatsen kan fungera, samt leverantörer av plugins, Tjänstens betalningsleverantörer, marknadsförings-leverantörer, email-leverantörer samt Tjänstens externt styrda ekonomisystem
 • Tjänsten använder funktioner och innehåll från Google Maps. Användning av dessa funktioner omfattas av Google Maps' villkor (https://maps.google.com/help/terms_maps.html) och datapolicy (https://www.google.com/policies/privacy)
 • Annonseringsmedier enligt avsnitt 2.7.1
 • Revision- och bokföringsleverantörer
 • Koncernföretag till SHG Medier ApS som hanterar support och underhåll av Tjänstens system samt hjälper till med andra eventuella uppgifter relaterade till databehandling.

Mottagare kan i vissa tillfällen vara stationerade utanför EES. Tjänsten överför dock endast personuppgifter till organisationer eller länder som har en adekvat nivå av datasäkerhet, antingen med hjälp av en avgörelse av EU-kommissionen om tillräcklighet eller som på annat sätt visar på detta, såsom vid användning av EU-kommissionens modellklausuler för överförsel av personuppgifter.
4.2 I den utsträckning detta överensstämmer med tillämpliga regler så delar SHG Medier ApS Användarens personuppgifter med andra företag i samma koncern (dvs. andra företag som i slutändan ägs av Digital Disruption Media ApS).
4.3 Användarens personuppgifter kan också delas med andra Användare i Tjänsten i samband med Användarens användning av Tjänsten och som en del av de åtgärder som Användaren själv vidtar. Se villkor.
4.4 Tjänstens tjänster kan innehålla länkar till andra hemsidor som har andra policys för personuppgiftsbehandling. Tjänsten är inte ansvarig för dataskyddsförhållanden hos tredjepart, som inte levererar tjänster, eller har någon relation till Tjänsten.

5. Användarens rättigheter

5.1 Genom den allmänna dataskyddsförordningen har Användaren följande rättigheter i samband med Tjänstens behandling av Användarens personuppgifter. Användaren har:

 • Rätt att se upplysningar och ta emot information om dess behandling: Användaren har rätt att få inblick i de upplysningar som Tjänsten behandlar om Användaren
 • Rätt till rättelse: Användaren har rätt att korrigera felaktig information om Användaren. 
 • Rätt till radering: I särskilda fall har Användaren rätt att få upplysningar om Användaren raderad innan tidpunkten för Tjänstens allmänna generella radering, se avsnitt 3.5. Begäran om radering kan göras genom att skicka ett e-mail till [email protected].
 • Rätt att begränsa behandlingen: Användaren har i vissa fall rätt att begränsa behandlingen av Användarens personuppgifter. Om Användaren har rätt att begränsa behandlingen så kan Tjänsten framöver endast behandla upplysningarna- förutom lagring - med Användarens samtycke, eller i syfte att rättsliga anspråk fastställs, hävdas eller försvaras. 
 • Rätt till invändning: Användaren har när som helst rätt att invända mot behandlingen av Användarens personuppgifter för direktmarknadsföring, inklusive att invända mot profilering när detta inträffar i samband med direktmarknadsföring. 
 • Rätt att överföra upplysningar (dataportabilitet): Användaren har i vissa tillfällen rätt att ta emot Användarens personupplysningar i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och att få denna personliga information överförd från en dataansvarig till en annan utan hinder.

5.2 Användaren kan också alltid återkalla sitt samtycke, om Tjänstens behandling av Användarens personupplysningar baseras på detta (dock utan att detta påverkar lagligheten i Tjänstens behandling före återkallandet). 
5.3 Användaren har rätt att be Tjänsten att sluta använda personupplysningar för direkt marknadsföring. 
5.4 I vissa fall innebär Användarens önskan att radera personuppgifter att Tjänsten inte längre kan tillhandahålla tjänster till Användaren.

6. Klagomål avseende vår behandling av personuppgifter
6.1 Om en Användare är missnöjd med Tjänstens behandling av Användarens personuppgifter, önskar att få insikt i sina upplysningar eller har en övrig fråga så kan Användaren alltid kontakta Tjänsten via email på [email protected] eller på adressen angiven i avsnitt 1.1.1.
6.2 Om Användaren önskar att klaga till en myndighet så kan Användaren välja att kontakta Datatilsynet (den danska tillsynsmyndigheten, www.datatilsynet.dk), Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby​​, Danmark, telefonnummer: +45 33 19 32 00, e-mail: [email protected]