Villkor för Hyresbostad.se

Om du har frågor eller problem kan du alltid få snabb betjäning genom att skriva till [email protected].

Framhävda poänger

En central del av Tjänsten består av en bostadssökmotor, som primärt skapas genom robotcrawling och indexering av hundratals hemsidor med många tusen bostäder, många gånger dagligen. Sökmotorn ger således en konstant uppdaterad översikt över lediga bostäder, där betalande användare får tillgång till den samlade databasen. Därmed sparar användarna mycket tid, då de annars skulle söka sig fram till samtliga relevanta hemsidor och konstant göra sökningar på dessa sidor för att identifiera nya bostäder som kommit ut på marknaden. Det är vårt naturliga mål att samla in så många bostäder som möjligt och att göra sökmotorn så komplett som möjligt, för att på så sätt ge våra användare en så stor överblick över lediga bostäder som möjligt. Bostäderna i Sökmotorn hämtas därför från i princip alla källor som vi uppfattar som fullgoda, däribland från mäklare, fastighetsbolag, potentiellt utvalda bostäder från andra bostadsportaler samt potentiellt bostäder som är postade på sociala medier. Därutöver tas bytesbostäder med. Vi tar endast med bostäder där man kan kontakta bostadsägaren direkt (eventuellt efter en registrering). Det understryks att det som regel inte föreligger ett avtal om crawling med de bostadsägare som det hänvisas till. Endast en liten andel av bostäderna i sökmotorn är upprättade direkt av bostadsägare som har upprättat sig på Tjänsten. Vi tar inte med bostäder där man ska genomföra en betalning för att identifiera bostadsägaren.

Man ska vara Betalningsanvändare för att få tillgång till majoriteten av våra tjänster. Som Betalningsanvändare tecknar man ett löpande abonnemang som alltid kan stoppas vid utgången av en abonnemangsperiod. Det är inte möjligt att köpa tillgång till information om bostäderna styckvis eller i form av klippkort eller liknande. Abonnemanget har ingen bindningstid utöver den aktuella perioden och löper veckovis, då korta abonnemangstider medför en hög flexibilitet som passar optimalt i bostadssöknings-processen. Användaren informeras om abonnemanget och priset på alla sidor och i alla delar av köpprocessen: På sidan med sökresultatet, i den popup varpå man registrerar en användarprofil som visas när man trycker på knappen “Få mer info om bostaden” på sidan med sökresultatet, på beställningssidan, på sidan där man anger kortuppgifter, på bekräftelsessidan (efter beställningen är genomförd), i det mail som mottages efter beställningen samt i fakturatexten.

Det understryks att det kan finnas fel i sökmotorn. Se beskrivningen av bakgrunden till fel här. På alla bostäder finns en rapporteringsfunktion där en användare snabbt kan rapportera om det är ett datafel i bostaden eller om källan som det länkas till inte fungerar.

Det understryks att Tjänsten inte har något internt in-mail system. Bostadssökaren länkas antingen vidare till den hemsida där bostaden är hittad, eller mottager Bostadsägarens direkta kontaktuppgifter (i de tillfällen när bostaden är upprättad direkt av en användare).

1. Allmänt
1.1
Dessa villkor, härefter benämnt ”Villkoren”, gäller vid användning av www.hyresbostad.se, härefter benämnt ”Tjänsten”. Villkoren är gällande för användning av Tjänsten och är gällande mellan Hyresbostad.se: SHG Medier ApS, Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg, Danmark, Organisationsnummer: 38854925 och den enskilda Användaren. Med en ”Användare” menas en person som registrerar ett konto på Tjänsten. Med en ”Betalningsanvändare” menas en Användare som har tillköpt en abonnemangsprodukt som ger en rad extra fördelar. Dessa fördelar är beskrivna i punkt 3.2 för bostadssökande, och i punkt 4.5 för bostadsägare.
1.2
Tjänsten är dels en automatisk marknadsplattform, där Användare kan lägga upp användargenererat innehåll i form av bostäder eller sökannonser, där bostadsägare och bostadssökande kan rekvirera varandras kontaktuppgifter och där anvädare kan tillgå relevanta sökresultat i form av bostäder eller bostadssökande. Då Tjänsten är en marknadsplattform som fungerar som en mötesplats mellan bostadsägare och bostadssökande ska Användaren ange korrekta kontaktuppgifter. Användaren är förpliktad till att ange sitt namn och sin e-mailadress korrekt. Uppgifterna anges genom att trycka på "Din profil" uppe i högra hörnet, därefter välja fliken "Kontoinställningar", trycka på knappen "Dina uppgifter" och därefter fylla i fälten. Användaren får inte registrera mer än en profil på Tjänsten utan ett tidigare avtal.
1.3
Tjänsten är dels en sökmotor, som via robotcrawling och indexering samlar in lediga bostäder från fritt tillgängliga hemsidor. De bostäder som kommer från robotcrawling anges med en mindre mängd data och där det länkas vidare till originalkällan. Mängden data som anges på det enskilda sökresultatet beror på tillgängligheten och kvaliteten av data på den ursprungliga källan. Det är vårt naturliga mål att samla in så många bostäder som möjligt och att göra sökmotorn så komplett som möjligt, för att på så sätt ge våra användare en så stor överblick över lediga bostäder som möjligt. Bostäderna i Sökmotorn hämtas därför från i princip alla källor som vi uppfattar som fullgoda, däribland från mäklare, fastighetsbolag, potentiellt utvalda bostäder från andra bostadsportaler samt potentiellt bostäder som är postade på sociala medier. Därutöver tas bytesbostäder med. Vi tar endast med bostäder där man kan kontakta bostadsägaren direkt (eventuellt efter en registrering). Vi tar inte med bostäder där man ska genomföra en betalning för att identifiera bostadsägaren.
1.4
Funktionalitet för bostadssökande: Tjänsten har många element för bostadssökande, däribland A: Tjänsten är dels en sökmotor, som ger bostadssökande en överblick över de lediga bostäder som finns på marknaden vid en given tidpunkt. Om den bostadssökande vill veta mer om bostaden skickas den bostadssökande vidare till originalkällan. B: Tjänsten är dels ett annonsmedie där Bostadsägare kan upprätta deras bostäder. Här mottages en mail med bostadsägarens kontaktuppgifter om den bostadssökande önskar ytterligare information. C: Tjänsten notificerar den bostadssökande via mail om nya bostäder som erbjuds. D: Tjänsten ger bostadssökande möjlighet för att upprätta en sökannons, där den bostadssökandes önskemål om nya bostäder beskrivs, således att bostadsägaren kan kontakta den bostadssökande med relevanta objekt. (Se punkt 3.2 för en genomgång av vilka tjänster man får som bostadssökande som respektive vanlig Användare och som Betalningsanvändare). Det understryks att Tjänsten endast ger ut automatiska kontaktuppgifter mellan bostadssökande och bostadsägare, men aldrig är involverad i, deltar i, underlättar för eller förmedlar avtal som ingås mellan Användare av Tjänsten.
1.5
Funktionalitet för bostadsägare: Tjänsten har många element för bostadsägare. A: Man kan upprätta en annons för sina lediga bostäder. B: Man kan kontakta bostadssökande som har upprättat en sökannons via databasen med bostadssökande. Vid kontakt till en bostadssökande via databasen med bostadssökande mottages kontaktuppgifter till den bostadssökande via ett mail som skickas till bostadsägaren. C: Tjänsten notificerar bostadsägaren via mail om nya bostadssökande som gjort en sökannons. (Se punkt 4.5 för en genomgång av vilka tjänster man får som bostadsägare som respektive vanlig Användare och som Betalningsanvändare). Det understryks att Tjänsten enbart är en automatisk plattform som tillhandahåller kontaktuppgifter mellan bostadssökande och bostadsägare, men aldrig är involverad i, deltar i, underlättar för eller förmedlar avtal som ingås mellan Användare av Tjänsten.

2. Registrering, cookies och mail
2.1
Vid registrering av ett konto på Tjänsten accepterar Användaren Villkoren.
2.2
Registrerade användare mottager automatiskt de service-mail som är basala för Tjänstens funktionalitet, däribland t.ex. fakturamail, bekräftelsemail, mail gällande optimering av profil och matchmails som ger användaren besked om nya bostäder eller bostadssökande som passar till användarens sökagenter. Därutöver kan användaren vid registreringen göra ett tillval om att mottaga mail om Tjänstens produkter. Som Användare kan man avanmäla de olika typerna av service-mail (minus de lagstadgade mailen som t.ex. fakturamail), och mail om Tjänstens produkter genom att trycka på "Din profil" uppe i högre hörnet, välja fliken "Kontoinställningar", trycka på knappen "Mailinställningar". Som Användare kan man också alltid klicka på den länk som finns nederst i alla mail. Genom att klicka på denna länk kommer Användaren till sidan "Mailinställningar". Mail får inte vidareskickas till andra.
2.3
Användaren kan alltid tillbakakalla alla samtycken genom att avregistrera sin profil, vilket sker på sidan "Avregistrera din användarprofil". Sidan ses genom att trycka på "Din profil" uppe i högra hörnet, välj fliken "Kontoiställningar" och tryck på knappen "Avregistrera din användarprofil" (Användaren ska vara inloggad).
2.4
Tjänsten använder cookies till många nödvändiga funktioner, till att förbättra användarupplevelsen samt till marknadsföringsmässiga och statiska hänseenden. Vid det första besöket på sidan väljer Användaren vilka cookies som får användas. Tjänsten använder cookies i överenskommelse med Villkoren för användning av cookies anfört på Tjänsten. Användaren kan alltid radera de cookies som är sparade på Användarens dator i förbindelse med användningen av Tjänsten eller ändra sina val om vilka cookies som får användas. Se en detaljerad beskrivelse av Tjänstens cookiepolitik.
2.5
Användaren är skyldig att hålla sig uppdaterad om de gällande Villkoren för Tjänsten, och Användaren accepterar att Tjänsten har rätt att ändra Villkoren med 30 kalenderdagars förvarning. Tjänsten upplyser om väsentliga ändringar i företagsvillkoren. Denna information kan ses på Användarens konto när Användaren är inloggad. Om ändringarna rör hänseenden där det krävs samtycke kommer Användaren bli bedd om ett uppdaterat samtycke nästa gång Användaren loggar in på Tjänsten.
2.6
Användaren har rätt till att utan förvarning avregistrera sitt konto på Tjänsten. Som Användare kan man avregistrera sitt konto genom att trycka på "Din profil" uppe i högra hörnet, välja fliken "Kontoinställningar", trycka på knappen "Avregistrera din användarprofil" och därefter följa anvisningarna.
2.7
Som Användare av Tjänsten är du naturligtvis välkommen att recensera tjänsten på diverse recensions-tjänster. Det ges dock inte något incitament till eller belöning för en recension av vår tjänst. Det ges heller inte varken direkt eller indirekt betalning för en recension av Tjänsten.

3. För bostadssökande
3.1
En bostadssökande är en person som aktuellt letar efter en ny bostad. Endast bostadssökande får upprätta sig som bostadssökande på Tjänsten. Det understryks att man inte får upprätta sig som bostadssökande utan att man reellt söker bostad, t.ex. bara för att hålla sig uppdaterad om marknaden, då man kan slösa med andra användares tid. Användaren ska säkra att sökannonsens innehåll är rättvisande och sanningsenligt. Användaren får inte skriva personlig data (däribland namn, mailadress, telefonnummer, profiler på sociala medier, webbadresser m.m.) eller känsliga personuppgifter (däribland uppgifter om politisk tillhörighet, etnisk härkomst, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningsmässig tillhörighet, genetisk data, hälsouppgifter, sexuella förhållande eller sexuell läggning m.m.) i en sökannons. Om Tjänsten blir uppmärksammad på att en sökannons innehåller personlig data eller känsliga personuppgifter kommer sökannonsen deaktiveras med detsamma. Tjänsten har rätt till att återge hela sökannonsens innehåll på Tjänsten, på andra hemsidor, på sociala medier och hos samarbetspartners. Sökannonsen ska inaktiveras av Användaren med detsamma, och senast två dagar efter, att bostadssökningen inte längre är aktuell. Överträdelse av denna punkt medför omedelbar avstängning av Användarens konto och borttagning av Användarens annons.
3.2
Bostadssökaren får dessa tjänster utan att betala: Bostadssökaren kan göra en sökannons. Bostadssökaren kan få besked om relevanta bostäder via mail. Bostadssökaren kan kontakta de Bostadsägare som har uppgraderat till Betalningsanvändare. Bostadssökaren får dessa fördelar genom att uppgradera till Betalningsanvändare: Bostadssökarens sökannons blir placerad högre i sökresultaten. Bostadssökaren får besked snabbare via mail om de mest eftertraktade bostäderna. Bostadssökaren får tillgång till alla bostäder i Tjänsten (om en bostad är upplagd av en bostadsägare får den bostadssökande dennes kontaktuppgifter, om en bostad är inhämtad via crawling kan den bostadssökande gå till originalkällan). Tjänsten kan erbjuda rabatterade produkter som omfattar färre fördelar.
3.3
Vid registrering som bostadssökande är Användaren skyldig att publicera en sökannons som innehåller en beskrivning av den önskade bostaden inom tre vardagar från registreringsdagen.
3.4
Bostadssökande kan lägga in ett foto på sin sökannons. Det är den bostadssökandes fulla ansvar att fotot är relevant, sedvanligt och lagligt, vilket alltid tolkas av Tjänsten, härunder att det inte är av sexuell karaktär och att bostadssökaren har de nödvändiga immateriella rättigheterna till det foto som laddas upp på Tjänsten. Om uppladdat material överskrider andras rättigheter kommer detta raderas utan förvarning så snart Tjänsten blivit uppmärksam på detta.
3.5
Den bostadssökande kan bli kontaktad av bostadsägare via mail och telefon i följande situationer: Om man som bostadssökande upprättar en sökannons kan man bli kontaktad av bostadsägare med erbjudande om bostäder som matchar önskemålen i sökannonsen. Majoriteten av bostäderna på Tjänsten är robotcrawlade sökresultat som är skapade via Tjänstens bostadssökmotor, och endast en mindre del av bostäderna är upprättade direkt på Tjänsten av bostadsägare. Om man som bostadssökande hämtar information om en bostadsannons som är upprättad direkt på Tjänsten av en bostadsägare, delas den bostadssökandes kontaktuppgifter med bostadsägaren, så den bostadssökande kan bli kontaktad av bostadsägaren med ytterligare information om den specifika bostaden. Om den bostadssökande inte vill bli kontaktad av bostadsägare i förbindelse med inhämtning av information om bostadsannonser kan detta väljas bort genom att skicka ett mail till [email protected] . Kom ihåg att vänta på bekräftelse innan du använder Tjänstens databas med bostäder igen.
3.6
Den bostadssökande accepterar att Tjänstens databas med bostäder inte kan vara 100 procent uppdaterad, och att det kan förekomma fel i en mindre del av sökresultaten eller annonserna. Detta finns det fler orsaker till, däribland: Dels kan en bostadsägare som har upprättat en bostadsannons på Tjänsten exempelvis glömma att inaktivera annonsen när bostaden inte längre är ledig. Dels kan det inte undgås att en bostad tas ned från en extern hemsida i en kortvarig period före Tjänstens robot besöker hemsidan där bostaden annonseras. Dels kan det inte undgås att bostäder som inte längre finns på marknaden fortsatt visas som lediga på externa hemsidor, för att webmastern på den externa hemsidan har glömt att uppdatera denna.
3.7
Det är den bostadssökandes fulla ansvar att säkra att en bostadsägare har rätt att hyra ut bostaden och att all information om bostaden är korrekt innan det överförs en betalning till bostadsägaren.
3.8
Tjänsten har inget internt mailsystem som gör det möjligt för bostadsägaren att vara anonym. Istället mottages bostadsägarens kontaktuppgifter direkt. Det kan antingen vara i form av en länk till den hemsida där bostadsägaren har annonserat sina bostäder eller i form av direkta kontaktuppgifter, om bostadsägaren har registrerat en användarprofil och upprättat sin bostad direkt på plattformen. Det understryks att Tjänsten endast levererar bostadsägarens kontaktuppgifter. Tjänster tager således inte ansvar för att bostadsägaren hör av sig på hänvändelser inom ett bestämt tidsrum.

4. För bostadsägare
4.1
En bostadsägare är en person (t.ex. privata bostadsägare, fastighetsmäklare och advokater) som har rätt att hyra ut en ledig bostad. Bostadsägare får endast annonsera bostäder som de antingen själv har äganderätt över eller som de har en otvetydig, skriftlig dokumenterad rätt till att annonsera. Vid registrering av ett konto som bostadsägare förpliktar Användaren sig till att endast kontakta potentiella bostadssökande med erbjudande om bostäder som Användaren har rätt att hyra ut, och som passar till den specifika bostadssökarens önskemål och behov som har angivits i sökannonsen på Tjänsten.
4.2
Vid registrering av ett konto som bostadsägare förpliktar Användaren sig till att uteslutande hänvända sig till potentiella bostadssökande med erbjudande om bostäder som Användaren har rätt att hyra ut, och som matchar den vederbörande bostadssökandes önskemål och behov som är angivna i sökannonserna på Tjänsten.
4.3
Det är bostadsägarens fulla ansvarar att information och data i bostadsägarens annonser är rättvisande och sanningsenliga. Bostadsägaren har ansvar över att säkra att bostadsägaren har de nödvändiga immateriella rättigheterna till allt material som laddas upp på Tjänsten. Om uppladdat material överskrider andras rättigheter kommer det bli borttaget så snart Tjänsten blir uppmärksam på detta. Tjänsten har rätt till att återge hela eller delar av bostadsannonsens innehåll på Tjänsten, på andra hemsidor, på sociala medier och hos samarbetspartners. Användaren får inte skriva personlig data (däribland namn, mailadress, telefonnummer, profiler på sociala medier, webbadresser m.m.) eller känsliga personuppgifter (däribland uppgifter om politisk tillhörighet, etnisk härkomst, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningsmässig tillhörighet, genetisk data, hälsouppgifter, sexuella förhållande eller sexuell läggning m.m.) i en annons. Om Sökmotorn blir uppmärksammad på att en annons innehåller personlig data eller känsliga personuppgifter kommer Användarens profil bli deaktiverad med detsamma. Användaren ska inaktivera annonser med detsamma när bostaden inte längre är ledig.
4.4
Vid utskick av erbjudande och annan kommunikation med bostadssökande är bostadsägaren förpliktigad att försäkra sig om att inga kontaktuppgifter till andra Användare är tillgänglig för mottagaren i erbjudandet eller i kommunikationen. Däribland är det inte tillåtet att kontakta flera Användare med samma e-mail, om Användarna på så sätt får kännedom om varandras mailadresser.
4.5
Bostadsägare får dessa tjänster utan att betala: Bostadsägaren kan upprätta en bostadsannons, där bostadssökande som är Betalningsanvändare kan kontakta bostadsägaren. Bostadsägaren får besked via mail om relevanta bostadssökande som har upprättat en sökannons. Bostadsägaren kan kontakta de bostadssökande som har upprättat en sökannons och samtidigt har uppgraderat till Betalningsanvändare. Bostadsägare får dessa fördelar genom att uppgradera till Betalningsanvändare: Bostadsägarens bostadsannons placeras högre upp i sökresultaten. Alla bostadssökande (oavsett om bostadssökaren är upprättad som Betalningsanvändare eller ej) kan kontakta bostadsägaren via dennes annons. Bostadsägaren kan kontakta alla bostadssökande som har upprättat en sökannons. Tjänsten kan erbjuda rabatterade produkter som omfattar färre fördelar.
4.6
När en bostadsägare upprättar en bostadsannons kan bostadsägaren kontaktas via mail eller telefon av bostadssökande.

5. Ansvarsfrånskrivning
5.1
Tjänsten är dels en sökmotor, som via crawling samlar in lediga bostäder från fritt tillgängliga hemsidor, och dels en automatisk plattform med användargenererat innehåll där bostadssökande och bostadsägare annonserar bostäder samt bostadsönskemål. Tjänsten är enbart en förmedlare av innehållet på Tjänsten och tar inte ansvar för någon form av information angivet av Användarna eller för något avtal som ingås direkt mellan Användarna. Användaren accepterar att Tjänstens samlade ansvar under inga omständigheter kan överstiga SEK 0 (noll).
5.2
Tjänsten är inte ansvarig för att de kontaktuppgifter som levereras av Tjänsten kommer leda till att avtal ingås mellan Användarna, och har inte inflytelse över vem ägaren väljer att hyra ut sin bostad till. Det understryks att Tjänsten enbart är en automatisk plattform som tillhandahåller kontaktuppgifter mellan bostadssökande och bostadsägare, men aldrig är involverad i, deltar i, underlättar för eller förmedlar avtal som ingås mellan Användare av Tjänsten.
5.3
I de fall där Tjänsten hämtar information direkt från ett fastighetsbolags hemsida eller annan tredje parts hemsida, ansvarar inte Tjänsten för att informationen som hämtats från hemsidan är korrekt.
5.4
Användaren är personligt ansvarig för den information som Användaren publicerar på Tjänsten.
5.5
Tjänsten är proaktivt optimerad till de mest utbredda webbläsarna: Chrome, Safari, Edge och Firefox. Tjänsten är inte proaktivt optimerad till marginella webbläsare med en mindre marknadsandel, utgångna webbläsare eller webbläsare som ska fasas ut. Exempelvis är sökmotorn inte proaktivt optimerad till Internet Explorer, Opera, Tor, Vivaldi m.m. Om Tjänsten görs uppmärksam på bristfällig presentation av sökmotorn i en webbläsare oavsett typ, kommer Tjänsten dock reaktivt rätta felet om det är möjligt.

6. Behandling av personuppgifter
6.1
Se vår personuppgiftsbehandling för information kring vår behandling av dina personuppgifter i förbindelse med användning av Tjänsten.
6.2
Tjänsten använder funktioner och innehåll från Google Maps. Användning av dessa funktioner omfattas av Google Maps' villkor (https://maps.google.com/help/terms_maps.html) och datapolicy (https://www.google.com/policies/privacy).

7. Köpvillkor, abonnemangsvillkor, betalning och ångerrätt
7.1
Alla köp görs online och alla priser på Tjänsten är angivet inklusive moms. Betalning sker med den valda betalningsmetoden.
7.2
Både bostadssökande och bostadsägare kan registrera ett Användarkonto och få olika tjänster utan betalning (se 3.2 och 4.5). Användare kan välja att uppgradera till Betalningsanvändare vilket är en abonnemangsprodukt som ger en rad extra fördelar. Det är inte möjligt att köpa tillgång till information om bostäderna styckvis eller i form av klippkort eller liknande. Abonnemanget har ingen bindningstid utöver den aktuella perioden och löper veckovis, då korta abonnemangstider medför en hög flexibilitet som passar optimalt i bostadssöknings-processen. I punkt 7.11 beskrivs det hur du säger upp ett abonnemang som Betalningsanvändare.
7.3
Så kan du exempelvis köpa ett abonnemang som Betalningsanvändare: Upprätta ett Användarkonto eller logga in på ett existerande Användarkonto. Tryck på ”Din profil” uppe i högra hörnet av skärmen (du ska vara inloggad), välj "Kontoinställningar" och välj därefter ”Bli betalningsanvändare”. Bekräfta att du vill köpa ett abonnemang och att Tjänsten automatiskt får företa betalningen via din valda betalningsmetod, var gång en ny abonnemangsperiod påbörjas. Ange dina kortuppgifter och godkänn köpet. Så snart du har godkänt köpet aktiveras abonnemanget och du har tillgång till att använda de tjänster som kommer med abonnemanget.
7.4
Aktuella abonnemangspriser för bostadssökande: Priset vid förstagångsköp är 25 kr. för den första dagen och därefter 250 kr. per 7 dagar i ett löpande abonnemang. Priset för abonnemanget är omräknat genomsnittligt ca. 1 087 kr. per månad. Beloppet dras automatiskt via Användarens valda betalningsmetod när en ny abonnemangsperiod påbörjas, intill abonnemanget sägs upp. Vid uppsägning av abonnemanget inom 1 dagar betalas minimipriset på 25 kr. Det är ingen bindningstid på abonnemanget utöver den aktuella abonnemangsperioden. Tjänsten kan potentiellt erbjuda alternativa produkter (annat produktinnehåll, annat pris) efter uppgifter om användarens aktivitetsnivå (profil för mailmottagning, avregistrering), uppgifter om tidigare köp och abonnemangsstatus (aktiv/inaktiv). Priset på ett existerande abonnemang tecknat av en konkret Användare kommer dock aldrig att ändra sig.
7.5
Aktuella abonnemangspriser för bostadsägare: Priset vid förstagångsköp är 29 kr. för den första dagen och därefter 290 kr. per 7 dagar i ett löpande abonnemang. Priset för abonnemanget är omräknat genomsnittligt ca. 1 261 kr. per månad. Beloppet dras automatiskt via Användarens valda betalningsmetod när en ny abonnemangsperiod påbörjas, intill abonnemanget sägs upp. Vid uppsägning av abonnemanget inom 1 dagar betalas minimipriset på 29 kr. Det är ingen bindningstid på abonnemanget utöver den aktuella abonnemangsperioden. Tjänsten kan potentiellt erbjuda alternativa produkter (annat produktinnehåll, annat pris) efter uppgifter om användarens aktivitetsnivå (profil för mailmottagning, avregistrering), uppgifter om tidigare köp och abonnemangsstatus (aktiv/inaktiv). Priset på ett existerande abonnemang tecknat av en konkret Användare kommer dock aldrig att ändra sig.
7.6
Om betalningen för en ny abonnemangsperiod inte kan genomföras kommer Tjänsten försöka utföra betalningen igen i en period för att säkra att abonnemanget inte upphör oavsiktligt, så att Användaren inte oavsiktligt mister de fördelar som Användaren förväntar sig mottaga, exempelvis att Användaren snabbt får besked om nya bostäder som kommer på marknaden.
7.7
Vid köp av produkter på Tjänsten skickas en kvittens via mail för det ingångna avtalet och köpet, vilken innehåller en beskrivning av avtalet, uppgifter om avtalets parter (i form av Användarens emailadress och Tjänstens namn, mail och telefonnummer) samt datumet för när avtalet ingåtts (som framgår av mailets datering). Tjänsten sparar en kopia av det skickade avtalet. Avtalet ingås på svenska.
7.8
Om Användarens betalningsmetod utlöper eller spärras kommer abonnemanget utlöpa med utgången av den aktuella abonnemangsperioden. 
7.9
På sidan ”Fakturor m.m.” kan alla fakturor hämtas. Tryck på ”Din profil” uppe i högra hörnet av skärmen (du ska vara inloggad på ditt konto). Tryck därefter på sidan ”Fakturor m.m.”. 
7.10
Lagstadgad ångerrätt om 14 dagar gäller från och med den dag som Användaren mottager en bekräftelse på sitt tecknade abonnemang. Om Användaren vill utöva sin ångerrätt kan den meddela att den önskar nyttja ångerrätten genom att kontakta Tjänsten på följande mailadress: [email protected]. Om Användaren utövar sin ångerrätt kommer Användaren att krediteras det debiterade beloppet inom 14 dagar, från den dagen då Tjänsten mottog meddelandet.
7.11
Så sägs abonnemanget upp: Tryck på ”Din profil” uppe i högra hörnet av skärmen (du ska vara inloggad på ditt konto). Tryck därefter på sidan ”Fakturor”. Tryck därefter på knappen ”Abonnemangsinställningar”. Följ instruktionerna på den sida som kommer fram efter att du tryckt på knappen ”Abonnemangsinställningar”. Du kan även alltid skicka ett mail till [email protected] om du vill säga upp ett abonnemang. När Användaren säger upp abonnemanget dras det inte fler pengar på Användarens konto och tillgången som Betalningsanvändare utlöper automatiskt när den aktuella abonnemangsperioden utlöper. När abonnemanget sägs upp skickas ett mail till Användaren med en bekräftelse av uppsägningen. Om detta bekräftelsemail inte skickas är uppsägningen inte registrerad. Det är Användarens ansvar att kontrollera att Användaren har mottagit bekräftelsemailet samt att kontakta Tjänsten om Användaren inte har mottagit bekräftelsemailet.

8. Användarens användning och missbruk av Tjänsten
8.1
Missbruk av Tjänsten eller underlåtenhet att följa Villkoren utgör var för sig ett väsentligt avtalsbrott av Villkoren, som ger Tjänsten rätt att stänga Användarens konto på Tjänsten och radera innehållet i Användarens annonser och sökannonser samt säga upp Villkoren p.g.a. väsentligt avtalsbrott. Om Tjänsten värderar att avtalsbrottet är av särskild grov karaktär kan Användaren bli permanent avstängd från Tjänsten.
8.2
I de fall där Användarens agerande medför förlust av information i Tjänsten eller på annat sätt skadar Tjänsten eller andra Användare är Användaren ansvarig för att ersätta den eventuella förlusten till följd av en sådan skada i överenskommelse med dansk lagstiftnings regler. Användaren är inte ansvarig för indirekt förlust såsom förlust av vinst och förlust av omsättning. Förlust av data betraktas som en direkt förlust. Användaren och Tjänsten har avtalat att i det fall en annan Användare än den Användare som orsakat skadan kommer till skada, har Tjänsten rätt att överföra ansvaret i sitt krav mot den Användaren som orsakat skadan till den Användare som kommit till skada.
8.3
Användaren får inte avkoda Tjänsten eller på något annat sätt försöka få tillgång till källkoden eller dokumentationen tillhörande Tjänsten, inklusive struktur och sammansättningen av Tjänsten utöver vad som följer en normal användning av Tjänsten.
8.4
Användaren får inte sälja, anförtro, distribuera, ge licens till, hyra ut, leasa, låna ut eller på ett annat sätt ge tillgång till Tjänsten till någon annan än Användaren själv.
8.5
Tjänsten ger inte några immateriella rättigheter till Användare, varken helt eller delvis. Användaren får inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material från Tjänsten utan föregående skriftlig tillåtelse från Tjänsten.

9. Tillämplig lag och tvistelösning
9.1
Dessa Villkor och varje avtal som ingås mellan Tjänsten och Användaren lyder under dansk lagstiftning. Den danska köplagens regler om brist kan användas. Om Användaren är konsument och är bosatt i Sverige, kan Användaren också åberopa sig tvingade konsumentskyddsregler efter svensk lagstiftning.
9.2
Varje tvist mellan Tjänsten och Användaren, som inte kan lösas vid förhandling, ska avgöras av Københavns Byret (Köpenhamns domstol) i Danmark som första instans. Om Användaren är konsument och bosatt i Sverige, kan tvisten dock avgöras av en svensk domstol.