Här kommer bostäderna ifrån

Databasen med bostäder består primärt av webbadresser till lediga bostäder på internet.

Vi levererar en speciell tjänst där man som Bostadssökande kan få en rejäl överblick över lediga bostäder, och där man som Bostadsägare kan få en överblick över aktiva Bostadssökande.

En central del av tjänsten består av en bostadssökmotor som skapas genom robotcrawling och indexering av många hundra hemsidor med tusentals bostäder, många gånger dagligen. Det understryks att det som regel inte föreligger ett avtal om crawling med de bostadsägare som det hänvisas till. Endast en liten andel av bostäderna i sökmotorn är upprättade direkt av bostadsägare som har upprättat sig på Tjänsten.

Sökmotorn fungerar som så att robotcrawlern samlar in få data som användarna kan se i sökmotorn. När användarna vill veta mer länkas de vidare till originalkällan, där de kan få mer information och kontakta bostadsägaren.

I och med tjänsten levereras således en konstant uppdaterad översikt över lediga bostäder, där betalande användare får tillgång till den samlade databasen. Därmed sparar användarna mycket tid, då de annars skulle söka sig fram till samtliga relevanta hemsidor och konstant göra sökningar på dessa sidor för att identifiera nya bostäder som kommit ut på marknaden.

Det är vårt naturliga mål att samla in så många bostäder som möjligt och att göra sökmotorn så komplett som möjligt, för att på så sätt ge våra användare en så stor överblick över lediga bostäder som möjligt. Bostäderna i Sökmotorn hämtas därför från i princip alla källor som vi uppfattar som fullgoda, däribland bostäder från mäklare, fastighetsbolag, potentiellt utvalda bostäder från andra bostadsportaler samt potentiellt bostäder som är postade på sociala medier. Därutöver tas bytesbostäder med. Vi tar endast med bostäder där man kan kontakta bostadsägaren direkt (eventuellt efter registrering). Vi tar inte med bostäder där man ska genomföra en betalning för att identifiera bostadsägaren.

Det understryks att Tjänsten inte har något in-mail-system. Bostadssökaren länkas antingen vidare direkt till den hemsida där bostaden är hittad, eller mottager man Bostadsägarens direkta kontaktuppgifter (i de tillfällen där bostaden är upprättad direkt av en användare).

Det understryks, som beskrivet i våra villkor vilka är bekräftade vid registreringen, att det kan finnas fel i sökmotorn. Se beskrivelsen av bakgrunden till fel här. På alla bostäder finns en rapporteringsfunktion där en användare snabbt kan rapportera om det är ett datafel i bostaden eller om källan som det länkas till inte fungerar.

Det understryks även att om det är speciella krav som gäller för en bostad skrivs detta på både i översikten med sökresultat och på själva sökresultatet.