Hur länge får man hyra ut i andra hand

Hur länge får man hyra ut i andra hand

Uthyra din bostad

För att få tillåtelse att hyra ut sin bostad i andra hand måste föreningen eller hyresvärden godkänna detta. Du som önskar hyra ut bostaden ska lämna in en ansökan om andrahandsuthyrning som inkluderar personuppgifter till dig samt andrahandshyresgästen, tid för uthyrningen, samt anledning till varför du vill hyra ut bostaden. Men hur länge får man hyra ut i andra hand? Finns det någon tidsbegränsning eller får förstahandshyresgästen/bostadsrättsinnehavaren själv avtala detta med andrahandshyresgästen utan några restriktioner? Det enkla svaret är att du får hyra ut din bostad så länge föreningen eller hyresvärden godkänner detta. Allt som oftast godkänns dock endast ett år i taget, vilket innebär att du inte kan kontraktera en uthyrningsperiod på mer än detta med andrahandshyresgästen. Det avtal som skrivs er emellan bör därför, om önskad hyrestid är längre än ett år, enbart gälla ett år åt gången, men kan inkludera en paragraf om möjlig förlängning under förutsättning att andrahandshyresgästen sköter sig och att föreningen eller hyresvärden lämnar godkännande för ytterligare perioder. Om föreningen inte ger sitt samtycke till andrahandsuthyrningen kan detta överklagas hos hyresnämnden som kan besulta om att ändå godkänna andrahandsuthyrningen. Hyresnämnden förhåller sig till frågan om hur länge får man hyra ut i andra hand ungefär på samma sätt som en förening eller hyresvärd. Tillstånd ges generellt inte för längre period än ett år i taget, men kan under speciella förhållanden beviljas för längre tid. Ett speciellt förhållande kan till exempel vara utlandstjänstgöring, vilket kan leda till att hyresnämnden beviljar andrahandsuthyrning under hela tjänstgöringstiden. Dock är det ytterst ovanligt att tillstånd ges för perioder på över tre år sammanlagt. Om det gäller en hyresrätt som du vill hyra ut i mer än två år bör du inkludera ett stycke i avtalet där andrahandshyresgästen avsäger sig besittningsskyddet. Besittningsskyddet ger annars andrahandshyresgästen ett skydd mot dig som förstahandshyresgäst vilket innebär att personen kan ges rätt att bo kvar i din bostad även om du vill säga upp avtalet. Kan du och din hyresgäst inte komma överens lämnas ärendet till hyresnämnden som fattar beslut om vem som har rätt att bo i bostaden. Under tiden hyresnämnden utreder fallet har andrahandshyresgästen rätt att bo kvar. Besittningsrätten gäller dock enbart gentemot förstahandshyresgästen och alltså inte mot hyresvärden. Andrahandshyresgästen har således ingen rätt att ta över förstahandskontraktet om inte hyresvärden önskar så. Bostadsrätter är reglerade i lagen om uthyrning av egen bostad vilket innebär att andrahandshyresgästen helt saknar besittningsskydd. Läs mer på "Hyra ut i andra hand".