Hur mycket kan man hyra ut sin lägenhet för?

Hur mycket kan man hyra ut sin lägenhet för?

Uthyra din bostad

Planerar du på att hyra ut din lägenhet gäller lite olika riktlinjer för vilken hyra du ta ut beroende på om din lägenhet är en hyresrätt eller bostadsrätt. För att kunna svara på frågan ”hur mycket kan jag hyra ut min lägenhet för” finns det därför olika riktlinjer och uträkningar för att beräkna vad som anses vara en rimlig hyra. Oavsett ägandeformen på din bostad måste hyran vara skälig. Med skälig hyra menas det att man inte får lov att ta ut ockerhyror och systematiskt tjäna pengar på uthyrningen. I en hyresrätt till exempel anses en skälig hyra för andrahandsuthyrning vara ungefär densamma som står på förstahandskontraktet. Sedan kan man dock göra påslag på hyran om man väljer att hyra ut lägenheten möblerad. I en bostadsrätt är beräkningarna däremot lite mer komplicerade och det finns ett större utrymme för att tjäna pengar på uthyrningen. Till grund för bedömningen över vad som är skälig hyra för en bostadsrätt väger man in både driftskostnader och kapitalkostnader. Med driftskostnader avses de fasta utgifterna varje månad, såsom månadsavgift till föreningen, bredband, hushållsel, värme och vatten. Kapitalkostnaderna däremot är lite mer mjuka värden och representerar det kapital som är bundet i bostaden. Här behövs det först göras en värdering av bostadens marknadsvärde för att sedan med hjälp av avkastningsräntan kunna räkna ut den månatliga betalningen av kapitalkostnader. Med andra ord ges här lite större spelutrymme för att kunna ta ut en högre andrahandshyra. Så när man ska räkna ut hur mycket kan man hyra ut sin lägenhet för så är det framförallt beroende på om det är en hyresrätt eller bostadsrätt. För mer generell information om andrahandsuthyrning kan du läsa "Hyra ut i andra hand".

En annan viktig faktor som spelar in är givetvis bostadens läge. Det är inte direkt en hemlighet att en central lägenhet i någon av landets största städer är mer eftertraktad och därmed dyrare än ute på landsbygden. Det är tillgång och efterfrågan som styr marknaden och när du ställer dig själv frågan ”hur mycket kan jag hyra ut min lägenhet för?” bör du därför börja med att kolla vad liknande lägenheter i samma område hyrs ut för. Innan man går för långt i tankarna om hur mycket kan man hyra ut sin lägenhet bör man börja med att undersöka om det är möjligt att hyra ut bostaden. Här behövs nämligen föreningens godkännande – oavsett om det är en hyresrätt eller bostadsrätt – innan man kan gå vidare i uthyrningsprocessen.