Hyra ut i andra hand

Hyra ut i andra hand

Uthyra din bostad

Att hyra ut i andra hand innebär att man upplåter sin bostad till en annan person som får använda bostaden självständigt under hyresperioden. Bor du i en hyreslägenhet krävs det att din hyresvärd godkänner din ansökan om att hyra ut lägenheten i andra hand. Även om du hyr ut lägenheten till en vän eller släkting utan att ta ut någon hyra måste du få hyresvärdens samtycke. Om du väljer att hyra ut i andra hand utan att få hyresvärdens godkännande riskerar du att själv bli av med lägenheten då detta anses vara en skälig grund för uppsägning av ditt kontrakt. Om du själv bor kvar i lägenheten och således enbart hyr ut ett rum eller en del av lägenheten behövs inte längre ett godkännande. Skulle din hyresvärd neka en andrahandsupplåtelse av din bostad, har du möjlighet att istället söka dig till hyresnämnden som kan ge dig tillstånd. Ett tillstånd från hyresnämnden om andrahandsuthyrning ges generellt sett inte längre än ett år åt gången. Skulle din hyresvärd motarbeta andrahandsupplåtelsen måste du därmed söka nytt tillstånd hos hyresnämnden var tolfte månad. Viktigt att tänka på är att ansvaret ligger kvar på dig som förstahandshyresgäst under uthyrningsperioden. Detta innebär att du fortfarande är ansvarig för att hyran betalas samt ansvarig för att personen du hyr ut till sköter sig. Skulle andrahandshyresgästen inte sköta sig riskerar alltså du som förstahandshyresgäst att bli uppsagd. Din hyresvärd har rätt att neka andrahandsuthyrning om det finns starka misstankar om att personen du vill hyra ut i andra hand till inte är skötsam, men har ingen rätt att neka för att personen saknar betalningsförmåga. Detta är således helt och hållet ditt ansvar. Var därför noggrann med att undersöka andrahandshyresgästens betalningsförmåga genom att be personen begära ut en kreditupplysning på sig själv som du får ta del av. Detta kan privatpersoner göra gratis en gång om året.

När du vill hyra ut i andra hand är det alltid en god idé att skriva ett avtal med personen som tillfälligt ska ta över din lägenhet. Hyresavtal för andrahandsuthyrning finns att köpa i de flesta bokhandlar. För dig som väljer att hyra ut en möblerad bostad är det viktigt att även nämna detta i avtalet samt bifoga en inventarieförteckning på vad som fanns i lägenheten när du lämnade den. Du rätt att göra ett påslag på 10-15% av hyran om lägenheten är möblerad för att täcka upp eventuellt slitage. Tänk även på att notera brister eller befintliga skador på lägenheten innan du hyr ut den för att undvika framtida tvister. Detta görs enklast genom att fotografera skadorna och se till att båda parter har en kopia på bilderna. Om du vill hyra ut i mer än två år är det också viktigt att avtalet inkluderar en paragraf där personen du hyr ut till avsäger sig besittningsskyddet. Besittningsskyddet innebär annars att andrahandshyresgästen efter två år har rätt att fortsätta bo kvar i lägenheten andra hand. Skulle personen vägra att flytta ut genom att hänvisa till besittningsskyddet måste du vända dig till hyresnämnden som får fatta beslut om andrahandsuthyrningen ska upphöra eller ej. I regel brukar dessa beslut fattas till förstahandshyresgästens fördel, men du kan alltså undvika risken helt genom att avtala bort besittningsskyddet i ditt kontrakt med andrahandshyresgästen. Om du bor i hyreslägenhet och vill hyra ut i andra hand är det ingen god idé att ta ut för hög hyra då du kan bli återbetalningsskyldig. Hyr du ut din lägenhet omöblerad får du inte ta en högre hyra än den du själv betalar till hyresvärden medan en möblerad lägenhet tillåts ett påslag på max 15%. Om du tar en för hög hyra kan andrahandshyresgästen vända sig till hyresnämnden som i sin tur kan besluta att du ska betala tillbaka ”överhyran” plus ränta.

Om det istället rör sig om en bostadsrätt som du vill hyra ut i andra hand skiljer sig regelverket på ett antal punkter. Risken att bli återbetalningsskyldig finns inte längre när det gäller bostadsrätter. Även om du tagit ut en allt för hög hyra från personen som hyr din lägenhet kan hyresnämnden endast tvinga dig att sänka den i framtiden, inte att betala tillbaka överhyran du tagit ut tidigare. Du måste dock fortfarande få samtycke för att få hyra ut i andra hand, men här är det föreningen istället för en en hyresvärd som ska lämna sitt godkännande. Om uthyrningen nekas kan du dock fortfarande överklaga detta till hyresnämnden som kan fatta ett beslut till din fördel. Detta kan du läsa mer om på "Hyra ut bostadsrätt i andra hand".

Vad det än gäller för bostadsform som ska hyras ut i andra hand är försäkring något som gäller att ha koll på. En del försäkringsbolag gör ett påslag på din premie när du ska hyra ut i andra hand, och detta kan skilja sig om uthyrningen görs till privatperson eller till företag, medan andra inte gör något påslag alls. Det är även vanligt förekommande att ”hyrd egendom” inte täcks av hemförsäkringen. Det krävs således ofta att både förstahandshyresgästen och andrahandshyresgästen tecknar var sin försäkring. Då villkoren skiljer sig markant mellan de olika försäkringsbolagen är det säkraste och enklaste tillvägagångssättet att du kontaktar just ditt försäkringsbolag för att förhöra dig om vad som ingår och vilka tillägg som eventuellt måste göras.