När får man hyra ut i andra hand?

När får man hyra ut i andra hand?

Uthyra din bostad

Att hyra ut sin bostad i andra hand är inte så självklart som många tror. När får man hyra ut i andra hand? Först och främst innebär en andrahandsuthyrning att man låter någon annan använda sin lägenhet – självständigt. Att hyra ut ett rum är med andra ord inte samma sak som andrahandsuthyrning, då man själv är boende i bostaden samtidigt. Det behövs ett godkännande från hyresvärden innan du som hyresgäst får lov att hyra ut din bostad i andra hand, vilket det inte gör om du enbart önskar hyra ut en del av din bostad medans du själv bor kvar. Vad som avgör när får man hyra ut i andra hand är med andra ord främst upp till hyresvärden, då ansökan till dem måste bli godkänd innan uthyrningen kan ske. Skulle hyresvärden däremot ge avslag på ansökan om att hyra ut bostaden i andra hand kan man som hyresgäst vända sig direkt till hyresnämnden för att höra om – och i så fall när – får man hyra ut i andra hand. När man fått uthyrningen godkänd över när får man hyra ut i andra hand är det viktigt att noggrant sätta sig in i vem som har ansvaret för bostaden. I korta drag vilar alltid ansvaret över bostaden på förstahandshyresgästen. Det är förstahandshyresgästen som svarar till att hyran är hyresvärden tillhanda i tid i varje månad och att andrahandshyresgästen sköter sig enligt de regler och föreskrifter som finns i föreningen. Skulle något av detta inte skötas är det förstahandshyresgästens om riskerar att bli uppsagd från kontraktet och därmed förlora sin lägenhet. Så välj din andrahandshyresgäst med omsorg när du önskar hyra ut i andra hand. Läs mer på "Hyra ut i andra hand blankett".