Vad är hyresrätt

Vad är hyresrätt

Sök hyresbostäder i hela Sverige

Bostadsbristen har börjat bli ett stort problem i de flesta storstadsregionerna i Sverige. Ofta går det att läsa i tidningen om att fler hyresrätter krävs för att få bot på detta problem. Men vad är hyresrätt egentligen? Med hyresrätt menas den upplåtelseform där en hyresgäst under en varaktig period hyr en bostad eller lokal av en hyresvärd. En fastighet med många lägenheter som upplåts genom hyresrätt är därmed vad som brukar kallas ett hyreshus. Hyresrätter är reglerade i lagstiftningen under vad som kallas hyreslagen. Här är, bland mycket annat, paragrafer som tydligt reglerar att en hyresrätt inte får överlåtas mot betalning. Betalning för nyttjande av en hyresrätt görs i form av en hyra som betalas till hyresvärden, som är den ansvariga personen eller företaget. Hyresvärden är i många fall fastighetsägaren, men behöver inte vara det. För en person som hyr en bostadsrätt i andrahand kommer dennes hyresvärd vara bostadsrättsinnehavaren och således inte fastighetsägaren. När bostadsrätten hyrs ut i andra hand kommer andrahandshyresgästen betrakta bostaden som en hyreslägenhet då denne har en hyresvärd som den betalar hyra till. Dock innebär det inte att en bostadsrätt blir en hyresrätt vid andrahandsuthyrning då bostadsrättsinnehavaren fortsatt är ansvarig för bostaden och för att avgiften betalas till föreningen. Även om man som hyresgäst i en hyresrätt inte har tillstånd att ta emot någon betalning vid överlåtande av hyresrätt, har man möjlighet att byta hyresrätten mot en annan bostad. Ett byte kan göras mot en annan hyresrätt, en bostadsrätt eller en äganderätt. Läs mer om skillnad på hyresrätter och bostadsrätter på "Vad är hyresrätt och bostadsrätt". 

Vad innebär hyresrätt för bostadsbristen? Idag är efterfrågan på hyresrätter betydligt större än utbudet, framför allt i storstadsregioner. Men vad är det hyresrätt har som inte bostadsrätt har som gör dem så eftertraktade i de större städerna? Vid införskaffandet av en bostadsrätt krävs att köparen kan gå in med en kontantinsats i bostaden då det inte är tillåtet att ta ett bolån på den fulla köpeskillingen. Sedan Finansinspektionens nya regler från 2010 krävs idag att man har en kontantinsats på minst 15% av det totala beloppet. Det innebär att man får låna upp till 85% av bostadens kostnad, men för att beviljas ett bolån krävs det att man kan visa upp en stabil ekonomi och generellt att man har en tillsvidare anställning. För hyresrätter finns ingen köpeskilling, utan det är endast den månatliga hyran som ska betalas till hyresvärden. Detta innebär att varken kontantinsats eller bolån längre krävs. Den största smällen av bostadsbristen har hamnat på unga vuxna mellan 20-27 år. Detta är en grupp som är nya på arbetsmarknaden och därmed i regel saknar det kapital som krävs för bostadsrätter. Då anställningsvillkoren även tenderar att vara mindre säkra i form av provanställningar och timanställningar för denna grupp blir det dessutom betydligt svårare att beviljas ett bolån. Med en genomsnittsålder som ligger under rikssnittet har därmed efterfrågan på hyresrätter blivit särskilt hög i landets storstäder.