Villkor för Hyresbostad.se ApS

Om frågor eller problem uppstår finns alltid [email protected] för personlig betjäning

1. Allmänt
1.1 
Dessa villkor och andra tilläggsvillkor som hänvisas i dessa villkor eller som tillhandahålls på följande webbplats, härefter gemensamt benämnda ”Villkor”, gäller vid användningen av www.hyresbostad.se, efterföljande benämnt ”Bostadssökmotorn”. Villkoren gäller vid användning av Bostadssökmotorn och gäller mellan Hyresbostad.se ApS: Rentbuyestate.com Sweden ApS, Mynstersvej, 1827 Frederiksberg C, Danmark org. nr 34625395, och varje Användare. Med en ”Användare” avses en person som registrerar ett konto i Bostadssökmotorn
1.2
Funktionalitet för bostadssökande: Bostadssökmotorn är primärt en sökmotor med bostäder, vilket ger bostadssökande en överblick över vilka lediga bostäder som finns på marknaden just nu. Bostadssökmotorn crawlar nätet efter lediga bostäder och tar med ett fåtal rådata i de lediga bostäderna i sökresultaten. Om den bostadssökande vill få mer information gällande bostaden skickas den bostadssökande vidare till originalkällan. Vi understryker att Bostadssökmotorn inte förmedlar direkt kontakt mellan bostadssökande och hyresvärden. Det finns inte något avtal med hyresvärden om att förmedla kontakt mellan hyresvärd och bostadssökande. En mindre del av bostäderna i Bostadssökmotorn är upprättade av hyresvärdarna själva. Om bostadssökande önskar ytterligare information gällande en av dessa bostäder erhåller bostadssökande ett mail med hyresvärdens kontaktinformation. Vi understryker att Användaren i de flesta fall behöver uppgraderas till en Premiumanvändare för att få mer information gällande bostaden.
1.3
Funktionalitet för hyresvärdar: Genom Bostadssökmotorn ApS kan hyresvärden få marknadsföring av deras bostäder. Hyresvärden kan upprätta en annons för sina lediga bostäder och kan även kontakta bostadssökande direkt genom databasen med bostadssökande. Vid kontakt med en bostadssökande genom databasen med bostadssökande erhåller hyresvärden ett mail med kontaktinformation till den bostadssökande. Vi understryker att det krävs att hyresvärden uppgraderars till en Premiumanvändare om denna vill komma i kontakt med bostadssökande via databasen.

2. Registrering, cookies och e-post
2.1
Vid registrering av ett konto i Bostadssökmotorn accepterar Användaren Villkoren.
2.2
Vid registrering av ett konto på Bostadssökmotorn accepterar Användaren att mottaga e-postmeddelanden från Bostadssökmotorn, inklusive servicemail, nyhetsbrev samt e-post med information om relevanta bostäder eller bostadssökande. Mottagande av e-post kan enkelt och selektivt stoppas genom att klicka på den tillhörande länken som kommer med i det skickade e-postmeddelandet. Genom att klicka på denna länk kommer Användaren till en sida där Användaren själv kan ställa in vilka mails som Användaren ska ta emot.
2.3
Vid registrering av ett konto accepterar Användaren att Bostadssökmotorn använder cookies, enligt villkoren för användning av cookies angivna på Bostadssökmotorn, vars avsikt är att optimera Användarens upplevelse av Bostadssökmotorn. För det fall Användarens browser inte accepterar cookies så kan Bostadssökmotorn endast användas i begränsad utsträckning. Användaren kan alltid ta bort de cookies som sparats på Användarens dator i samband med användning av Bostadssökmotorn. Se en detaljerad beskrivning av vår cookiepolicy här.
2.4
Användaren är skyldig att hålla sig uppdaterad gällande Villkoren för Bostadssökmotorn och Användaren accepterar även att Bostadssökmotorn ApS har rätt till att ändra Villkoren med 30 kalenderdagars varsel. Hyresbostad.se ApS upplyser om väsentliga kommersiella ändringar. Sådan information kan ses på Användarens konto, när Användaren är inloggad.
2.5
Användaren har rätten till att när som helst avregistrera sitt användarkonto hos Bostadssökmotorn. Om användaren har ett abonnemang måste abonnemanget stoppas innan deaktivering av profilen. Abonnemanget för ett avregistrerat användarkonto förnyas inte längre automatiskt och Användaren kommer inte att debiteras för fler abonnemangsperioder. Redan betald abonnemangsperiod återbetalas inte. 
2.6
Om användaren önskar att tredje part agerar i förållande till användarens profil på Bostadssökmotorn måste tredje part visa fram dokumentation på att tredje part kan agera istället för användaren själv.

3. Särskilt för bostadssökande
3.1
Enbart personer som är intresserade av att hitta en ny bostad i Sverige har rätt att hämta information om bostäder eller registrera sig på Bostadssökmotorn. Användaren ska säkerställa att innehållet i en sökannons är rättvisande och sanningsenligt. Det är inte tillåtet att skriva kontaktinformation, inklusive telefonnummer, e-postadress och internetadress i en sökannons. Användaren är införstådd med att uppladdat material kan visas hos andra relaterade portaler, hos samarbetspartners och på sociala medier. Användaren ska omedelelbart inaktivera annonsen direkt efter att bostadssökningen inte längre är aktuell. Överträdelse av denna punkt innebär omedelbart avstängning av Användarens konto och att Användarens annonser tas bort.
3.2
Vid registrering som bostadssökande är Användaren skyldig att publicera en annons som innehåller en beskrivning av den önskade bostaden inom tre arbetsdagar från registreringsdagen.
3.3
Det är kostnadsfritt för bostadssökande att registrera ett konto, en sökagent och en sökannons i Bostadssökmotorn. Det är också kostnadsfritt för bostadssökande att ta kontakt med de hyresvärdar som har friköpt en eller flera av deras annonser i Bostadssökmotorn. Därutöver kan bostadssökande välja att uppgraderas till tjänsten Premiumanvändare, vilket ger en framhävd bostadssökarannons som är placerad i toppen av sökreslutaten, snabbt besked om nya bostäder, tillgång till alla bostäder samt andra fördelar som optimerar möjligheten att hitta en bostad. 
3.4
Bostadssökaren kan lägga in ett foto på sin bostadssökarannons. Det är bostadssökarens fulla ansvar att fotot är relevant, sedvanligt och lagligt. Häribland får fotot inte vara av sexuell karaktär samt att bostadssökaren har de nödvändiga immateriella rättigheterna till det foto som laddas upp i Bostadssökmotorn. Om det finns uppladdat material som överskrider andras rättigheter, så kommer dessa att tas bort så snart sökmotorn lägger märke till detta.
3.5
Andra användare kan ta emot bostadssökandes kontaktdata och därmed kontakta användaren via mail eller telefon. Det står t.ex. då användaren ber om ytterligare info tillhörande en annons.
3.6
Bostadssökande kan i sin bostadssökarannons erbjuda sig att hjälpa hyresvärden med sysslor. Bostadssökaren kan även kontakta hyresvärden som efterfrågar dessa tjänster av sin kommande hyresgäst. Som bostadssökande får endast sedvanliga, lagliga och icke-kränkande tjänster tolkas av Bostadssökarmotorn (det får inte erbjudas tjänster av sexuell karaktär).
Bostadssökaren ska alltid mottaga särskilt honorar för dessa tjänster i överensstämmelse med gällande lag, och det är inte tillåtet för bostadssökaren att mottaga honorar för dessa tjänster via en reduktion av hyrespriset. Användarna har själva ansvar för att avtal om tjänster ingås i överrensstämmelse med gällande lag, däribland uppgifter om inkomst till skatteverket.

4. Särskilt för hyresvärden
4.1
Vid registrering av ett konto som hyresvärd åtar sig Användaren att efter bästa förmåga erbjuda potentiella bostadssökande bostäder som matchar den bostadssökandes önskemål och behov, såsom de anges i sökannonsen i Bostadssökmotorn.
4.2
Enbart hyresvärdar och advokater som representerar hyresvärden får registrera ett konto i Bostadssökmotorn. Användare får endast annonsera en bostad som de har rätten till att agera för.
4.3
Hyresvärden ansvarar till fullo för att informationen i deras annonser är riktig och sanningsenlig. Hyresvärden ansvarar för att de innehar nödvändiga immateriella rättigheter till allt material som laddas upp i Bostadssökmotorn. Hyresvärden är införstådd med att material som laddas upp också kan komma att visas på andra relaterade portaler, hos samarbetspartners och på sociala medier. Annonsen får inte innehålla kontaktinformation, inklusive telefonnummer, e-postadresser, internetadresser samt övriga kontaktuppgifter. Överträdelse av denna punkt innebär omedelbar avstängning av Användarens konto och att Användarens annonser tas bort. Användaren måste inaktivera sina annonser omedelbart, senast inom en vardag efter att bostaden är såld eller uthyrd. Om material som är uppladdat överskrider andras rättigheter, vill dessa tas bort så snart Bostadssökarmotorn uppmärksammar detta.
4.4
Vid utskick av erbjudande och annan kommunikation med potentiella bostadssökande är hyresvärden förpliktigad att försäkra sig om att ingen kontaktinformation till andra Användare är tillgänglig för mottagaren i erbjudandet eller i kommunikationen. Det är heller inte tillåtet att kontakta flera Användare med samma e-post, om Användarna på så sätt får kännedom om varandras e-postadresser.
4.5
Det är kostnadsfritt för hyresvärdar att registrera ett konto, en sökagent och en annons i Bostadssökmotorn. Härutöver kan hyresvärden själv välja att uppgradera sig till Premiumanvändare, Premiumanvändare+ eller Premiumanvändare++. Vilket ger olika förmåner, inklusive åtkomst till databasen med bostadssökande i Bostadssökmotorn, samt tillgång till kontaktinformation på sin egen annons, framhävning av sin annons eller en topplacering av sin annons i sökresultaten.
4.6
Andra användare kan ta emot hyresvärdens kontaktdata och därmed kontakta användaren via mail eller telefon. Det står t.ex. då användaren ber om ytterligare info tillhörande en annons.

5. Ansvarsbegränsning

5.1
Bostadssökmotorn är också en annonsplattform med användargenererat innehåll, där hyresvärd och bostadssökande publicerar annonser med bostadserbjudanden och bostadsönskemål. Bostadssökmotorn är enbart en förmedlare (mellanhand) av innehållet i Bostadssökmotorn och kontrollerar inte riktigheten i innehållet i den information som lämnas av Användarna. Användare ansvarar för att innehållet i de annonser de publicerar inte strider mot lagar och regler samt att de inte kränker immateriella rättigheter. Användaren är personligt ansvarig för den information som den publicerar i Bostadssökmotorn. Bostadssökmotorn frånskriver sig från allt ansvar för avtal som ingås direkt, eller andra mellanhavanden, mellan Användarna. Användaren åtar sig att hålla Bostadssökmotorn skadeslös mot krav på ersättning p.g.a. användargenererat innehåll eller p.g.a. att Användaren i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna Villkor eller i strid med gällande lag samt vid intrång av immateriella rättigheter.
5.2
Bostadssökmotorn har rätt till men ingen skyldighet i att granska Användarens uppladdade material. Användarens uppladdade material får inte innehålla material som kan uppfattas som kränkande, väcka anstöt eller som står i strid med lagen. Bostadssökmotorn förbehåller sig rätten att ta bort material som enligt Bostadssökmotorns skäliga bedömning inte uppfyller dessa Villkor. 
5.3
Bostadssökmotorn garanterar inte att tjänsterna som tillhandahålls av Bostadssökmotorn ständigt är tillgänglig. Utöver otillgänglighet p.g.a. underhåll kan det förekomma mer eller mindre omfattande driftstörningar vilket påverkar tillgänglighet och funktion. Bostadssökmotorn ansvarar inte på något sätt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatserna eller dess innehåll.
5.4
Bostadssökmotorns ansvar för tjänsterna som regleras av Villkoren vilket kan inskränka sig till tekniska fel som beror på Bostadssökmotorns oaktsamhet. Ersättningen uppgår högst till annonskostnaden.
5.5
Bostadssökmotorn ansvarar inte för i vilken utsträckning kontakten mellan Användare förmedlas genom Bostadssökmotorn och om det leder till att avtal ingås mellan Användarna.
5.6
I de fall Bostadssökmotorn hämtar information direkt från en hyresvärdens webbplats, eller annan tredje parts webbplats, ansvarar inte Bostadssökmotorn för att informationen som hämtats från webbplatsen är korrekt.

6. Immateriella rättigheter
6.1 
Allt material i Bostadssökmotorn är skyddat av immateriella rättigheter. 
6.2
Användare får skriva ut enskilda sidor från Bostadssökmotorns webbsida för enskilt bruk men får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon sådan information utan föregående skriftligt tillstånd från Bostadssökmotorn.
6.3
Genom publicering av material i Bostadssökmotorn accepterar Användaren användningen av materialet i enlighet med dessa Villkor.

7. Politik rörande personuppgifter 
7.1 
Se vår dataskyddspolicy för information kring vår behandling av Användarens personuppgifter i förbindelse med användningen av Bostadssökmotorn. 

8. Betalning
8.1
Alla köp i Bostadssökmotorn sker online och alla priser anges inklusive mervärdesskatt. Betalning sker online med hjälp av ett stort utbud av kontokort, såsom Visa kort, MasterCard m.m.
8.2
Alla produkter i Bostadssökmotorn är i abonnemangsform och förnyas automatiskt genom att pengar dras eller betalas från Användarens konto när en given abonnemangsperiod löper ut. Om transaktionen inte kan genomföras prövas det igen i 30 dagar för att säkra leverering av Användarens beställda produkt. Denna tjänst säkrar att Användarens tillgång som Premiumanvändare inte stoppas oavsiktligt, utan att Användaren själv önskar att avsluta status som Premiumanvändare och företar en aktiv handling för att avsluta abonnemanget. Det finns ingen ytterligare bindning på abonnementet utöver den aktuella aboonnemangsperiod som Användaren befinner sig i.
8.3
Vid köp av produkt i Bostadssökmotorn skickas en laglig bekräftelse på köpet via mail. Då ett abonnemang först betraktas som levererad när bekräftelsen på mail har tagits emot, kan inte abonnemanget stoppas innan det finns en rimlig säkerhet i när bekräftelsemailet har tagits emot. Abonnemanget kan därmed stoppas från och med 1½ timmar efter att abonnemanget blivit köpt.
8.4
Om Användarens betalningskort utlöper eller spärras kommer abonnemanget utlöpa när den aktualla perioden är slut.
8.5
Abonnemanget som Premiumanvändare, kan stoppas när Användaren är inloggad på sin profil genom att trycka på ”Din profil” överst på www.hyresbostad.se, sidan ”Fakturor” och sedan därefter trycka på knappen ”Tillgångsstatus” nederst på sidan, och följa vägledningen. Abonnemanget inaktiveras av Användaren själv och får inte inaktiveras av någon tredje part. Inaktiveringen av abonnemanget genomförs på sidan som visas när Användaren klickar på ’Tillgångsstatus’. Detta för att säkra om att det inte är möjligt för andra än Användaren själv att inaktivera ett abonnemang utan Användarens intention. När Användaren avslutar abonnemanget, debiteras inte längre Användarens konto och tillgången till abonnemanget som Premiumanvändare avslutas automatiskt när den aktuella abonnemangsperioden löper ut.
8.6
På sidan "Fakturor" kan Användaren även se alla fakturor.
8.7
Lagstadgad ångerrätt om 14 dagar gäller från och med den dag som kontot registrerades Bostadssökmotorn. Dock samtycker Användaren till att ångerrätten bortfaller om Användaren använder Bostadssökmotorn. Det kan t.ex. ske genom att kontakta en annan användare i Bostadssökmotorn rörande bostäder eller genom att aktivera en annons i någon form. Om Användaren vill utnyttja sin ångerrätt kan den meddela oss på följande e-postadress [email protected].

9. Användarens användning och missbruk av Bostadssökmotorn
9.1
Missbruk av Bostadssökmotorn eller underlåtenhet att följa Villkoren utgör var för sig ett väsentligt avtalsbrott som ger Bostadssökmotorn rätt att säga upp Användarens konto och ta bort innehållet i Användarens annonser och sökannonser samt säga upp Villkoren p.g.a. väsentligt avtalsbrott.
9.2
I de fall Användarens agerande medför förlust av data i Bostadssökmotorn eller på annat sätt skadar Bostadssökmotorn eller andra Användare så är Användaren ansvarig för att ersätta den eventuella förlusten till följd av sådant agerande. Användaren ansvarar inte för indirekt förlust, såsom utebliven vinst och förlust av intäkter. Förlust av data anses utgöra en direkt förlust. Användaren och Bostadssökmotorn har kommit överens om att de fall då en annan Användare än skadevållande Användare och som lider skada, så har Bostadssökmotorn rätt att överlåta sitt krav mot den skadevållande Användaren till den skadelidande Användaren.
9.3
Användaren får inte dekompilera (avkoda) Bostadssökmotorn eller på något annat sätt försöka få tillgång till källkoden eller dokumentationen tillhörande Bostadssökmotorn, inklusive struktur och sammansättningen av Bostadssökmotorn, utöver vad som följer av normal användning.
9.4 
Användaren får inte sälja, anförtro, distribuera, ge licens, hyra ut, leasa, låna ut eller på ett annat sätt ge tillgång till någon annan än användaren själv.

10. Tillämplig lag och tvistelösning
10.1
Svensk lag ska gälla vid tolkning och tillämpning av dessa Villkor och andra avtal som ingås mellan Bostadssökmotorn och Användaren.