Villkor för Hyresbostad.se ApS

Om frågor eller problem uppstår finns alltid [email protected] för personlig betjäning. Du kan även få ytterligare information genom att ringa vår informationstelefon på telefonnummer 08-44683479. Vänligen notera att informationstelefonen inte erbjuder någon personlig betjäning.


1. 
Allmänt
1.1 Dessa villkor och andra tilläggsvillkor som hänvisas till i dessa, härefter gemensamt benämnda ”Villkoren”, gäller vid användning av webbplatsen www.hyresbostad.se, härefter benämnd ”Bostadssökmotorn”. Bostadssökmotorn tillhandahålls av Hyresbostad.se ApS som är en bifirma till Social Housing Media ApS, Organisationsnummer: 38854925 (”Hyresbostad.se”), med adress Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg C, Danmark. Villkoren gäller mellan Hyresbostad.se (ibland även angivet som ”vi” i dessa Villkor) och varje användare som registrerar ett konto i Bostadssökmotorn (”Användare”). Som alternativa uttryck för ”Användare” används i dessa villkor bostadssökande respektive hyresvärd.
1.2 Den aktuella versionen av Villkoren finns alltid tillgänglig på www.hyresbostad.se.

2. Tjänsten
2.1 Bostadssökmotorn crawlar nätet (d.v.s. söker) efter bostadsannonser som är fritt tillgängliga på internet. Bostadssökmotorn är också en automatiskt marknadsplattform där Användare kan ladda upp Användargenererat innehåll i form av bostads- och bostadssökannonser där bostadssökande och hyresvärdar kan få tillgång till relevanta sökresultat i form av bostadssökande eller lediga bostäder. 
2.2. Bostadssökande: Bostadssökmotorn är primärt en sökmotor för bostadsannonser. Bostadsannonserna ligger fritt tillgängliga på internet, men genom Bostadssökmotorn får bostadssökande en samlad överblick över ett stort antal lediga bostäder som annonseras på internet. Bostadssökmotorn crawlar nätet (dvs. söker) efter annonser om lediga bostäder och tar med ett fåtal rådata om de lediga bostäderna i sökresultaten. Om den bostadssökande vill få ytterligare information gällande bostaden skickas den bostadssökande vidare till originalannonsen på en annan webbsida. Bostadssökmotorn förmedlar inte direkt kontakt mellan bostadssökande och hyresvärden. En mindre del av bostadsannonserna i Bostadssökmotorn är dock upprättade av hyresvärdarna själva. Om bostadssökande önskar ytterligare information gällande en av dessa bostäder erhåller bostadssökande e-post med hyresvärdens kontaktinformation. För att ge Användaren en så omfattande överblick över lediga bostäder som möjligt inkluderar Bostadssökmotorn även annonser för bostäder hos allmännyttiga bostadsbolag. Vi understryker att dessa kan ha avgiftsbelagda bostadsköer. Bostadssökmotorn har även inkluderat bostäder från betalningsportaler, om vi värderar att den specifika bostaden endast ligger på denna bostadsportal. Det kommuniceras tydligt till både de som är PremiumAnvändare och inte PremiumAnvändare när en annons länkar vidare till en betalningsportal. Bostadssökande måste i de flesta fall teckna ett abonnemang mot betalning som Premiumanvändare för att få en fullständig överblick över lediga bostäder i Bostadssökmotorn. För mer information gällande vilka tjänster bostadssökande som ej betalande Användare respektive PremiumAnvändare får, se avsnitt 4.3 nedan.

2.3 Hyresvärdar: Bostadssökmotorn är primärt en sökmotor för bostadsannonser. Bostadsannonserna ligger fritt tillgängliga på internet, men genom Bostadssökmotorn får bostadssökande en samlad överblick över ett stort antal lediga bostäder som annonseras på internet. Bostadssökmotorn crawlar nätet (d.v.s. söker) efter annonser om lediga bostäder och tar med ett fåtal rådata om de lediga bostäderna i sökresultaten. Genom Bostadssökmotorn kan hyresvärdar marknadsföra sina lediga bostäder. Hyresvärdar kan upprätta bostadsannonser över lediga bostäder som publiceras i Bostadssökmotor och kan även bli kontaktade av bostadssökande som är Premiumanvändare i Bostadssökmotorn. Hyresvärden kan mot betalning uppgraderas till Premiumanvändare genom att teckna ett abonnemang. Som PremiumAnvändare har hyresvärden tillgång till databasen med bostadssökande i Bostadssökmotorn och kan ta kontakt med samtliga bostadssökande direkt via Bostadssökmotorn. För en närmare beskrivning av de tjänster som hyresvärden får som ej betalande Användare respektive PremiumAnvändare, se avsnitt 5.5 nedan.
2.4 Priset på existerande abonnemanger kommer aldrig att ändras.

3. Registrering, e-post och cookies
3.1 Vid registrering av ett konto i Bostadssökmotorn accepterar Användaren Villkoren.
3.2 Vid registrering av ett konto i Bostadssökmotorn accepterar Användaren att ta emot e-postmeddelanden från Bostadssökmotorn med information om relevanta bostäder eller bostadssökande, inklusive servicemail. Detta är en väsentlig del av den tjänst som tillhandahålls av Hyresbostad.se. Mottagande av e-postmeddelande kan enkelt stoppas genom att klicka på den tillhörande länken som finns med i de utsända e-postmeddelandena. Genom att klicka på denna länk kommer Användaren till en sida där Användaren själv kan ställa in vilken typ av e-post som Användaren önskar ta emot eller om Användaren inte vill ta emot någon e-post överhuvudtaget. Användaren kan dessutom när som helst återkalla sitt samtycke genom att avregistrera sin profil, vilket sker längst ner på sidan ”Din information” under ”Din profil”. Därtill är det möjligt att avregistrera sig från e-postmeddelanden som innehåller information om relevanta bostäder eller bostadssökande genom att radera sökagenten.
3.3 Bostadssökmotorn använder cookies för att optimera Användarens upplevelse av Bostadssökmotorn. För de fall Användarens browser inte accepterar cookies så kan Bostadssökmotorn endast användas i begränsad utsträckning. Användaren kan alltid ta bort de cookies som sparas i Användarens dator i samband med användning av Bostadssökmotorn. Se en beskrivning av vår cookiepolicy här.
3.4 Ändring av villkoren Användaren är skyldig att hålla sig uppdaterad gällande Villkoren för Bostadssökmotorn och Användaren accepterar även att Bostadssökmotorn har rätt att ensamt besluta om att ändra Villkoren. Om det görs materiella ändringar i Villkoren med en negativ påverkan för Användaren kommer detta att kommuniceras senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft. Sådan information kan ses på Användarens konto, när Användaren är inloggad. Om Användaren vid något tillfälle önskar upphöra användningen av Bostadssökmotorn på grund av  en sådan ändring i Villkoren, kan Användaren avsluta sitt konto enligt vad som anges under avsnitt 3.5. Om ändringarna avser villkor för vilka förnyat samtycke krävs, ombeds Användaren uppdatera samtycket nästa gång Användaren loggar in på sitt konto.
3.5 Avregistrering av konto Användaren har rätt att när som helst avregistrera sitt användarkonto hos Bostadssökmotorn. Användarens tillgång till Bostadssökmotorn upphör när kontot avregistrerats. Abonnemanget för ett avregistrerat användarkonto förnyas inte längre automatiskt och Användaren kommer inte att debiteras för ytterligare abonnemangsperioder. Redan betald abonnemangsavgift återbetalas inte. 

4. Särskilt för bostadssökande

4.1 Enbart personer som är intresserade av att hitta en ny bostad i Sverige har rätt att hämta information om bostäder eller registrera sig i Bostadssökmotorn. Användaren ska säkerställa att innehållet i en sökannons är rättvisande och sanningsenligt. Det är inte tillåtet att skriva kontaktinformation, inklusive telefonnummer, e-postadress och internetadress i en sökannons. Användaren samtycker till  att uppladdat material visas hos andra relaterade portaler, hos samarbetspartners och på sociala medier. Användaren ska omedelbart inaktivera annonsen när den inte längre är aktuell. Överträdelse av denna bestämmelse innebär att Hyresbostad.se har rätt att omedelbart stänga av Användarens konto och att Användarens annonser kan tas bort.
4.2 Vid registrering som bostadssökande är Användaren skyldig att publicera en annons som innehåller en beskrivning av den önskade bostaden inom tre vardagar från registreringsdagen.
4.3 Det är kostnadsfritt för bostadssökande att 1). registrera ett konto, en sökagent 2). upprätta en sökannons i Bostadssökmotorn 3). få besked om relevanta bostäder per e-post, 4). ta kontakt med de hyresvärdar som är Premiumanvändare och 5). bli kontaktad av de hyresvärdar som är Premiumanvändare. Därutöver kan bostadssökande välja att uppgraderas till tjänsten Premiumanvändare genom att teckna ett abonnemang mot betalning (se vidare under avsnitt 9). En uppgradering till PremiumAnvändare ger följande fördelar: 1). en framhävd bostadssökannons som är placerad högt upp i sökreslutaten, 2). samtliga hyresvärdar (d.v.s. inte endast PremiumAnvändare) kan kontakta bostadssökande som publicerat en annons, 3). bostadssökande kan kontakta samtliga hyresvärdar (d.v.s. inte bara PremiumAnvändare) som publicerat annonser i Bostadssökmotorn, 4). snabbt besked om nya bostäder och 5). tillgång till information om alla lediga bostäder i Bostadssökmotorn, d.v.s. även de bostäder som finns hos allmännyttiga bostadsbolag (notera att dessa kan ha avgiftsbelagda bostadsköer).
4.4 Bostadssökande kan lägga in ett foto på sin bostadssökarannons. Det är bostadssökandens fulla ansvar att fotot är relevant, sedvanligt och lagligen får användas på detta sätt. Fotot får inte vara av sexuell karaktär. Om det finns uppladdat material som gör intrång i andras rättigheter eller i övrigt är olagligt eller påstås vara det kan materialet komma att tas bort vid upptäckt.
4.5 Hyresvärdar kan ta emot bostadssökandes kontaktuppgifter och därmed kontakta bostadssökande via e-post eller telefon om bostadssökande upprättat en bostadssökarannons. Den ena part ska vara PremiumAnvändare för att hyresvärden ska kunna rekvirera bostadssökandes kontaktinformation.
4.6 Bostadssökande och hyresvärden ansvarar för att hyresförhållandet följer alla gällande lagar och regler, inbegripet men inte begränsat till skattelagstiftningen. I de fall bostadssökande i sin bostadssökarannons erbjuder sig att hjälpa hyresvärden med sysslor, eller hyresvärdar efterfrågar sysslor av bostadssökande, måste det vara fråga om sedvanliga, lagliga och icke-kränkande tjänster (det får bl.a. inte erbjudas eller efterfrågas tjänster av sexuell karaktär). Bostadssökande ska alltid mottaga och hyresvärden alltid erlägga särskild ersättning för tjänsterna i överensstämmelse med gällande lag. Det är inte tillåtet för bostadssökande att mottaga ersättning, eller för hyresvärden att erlägga ersättning för tjänsterna genom en reduktion av hyran. Användarna ansvarar själva för erbjudandet om tjänster, samt avtal därom är i överensstämmelse med gällande lag, däribland avser lämnande av uppgifter om inkomst till skattemyndigheten och att samtliga eventuella skatter och avgifter erläggs enligt lag.

5. Särskilt för hyresvärden
5.1 Vid registrering av ett konto som hyresvärd åtar sig Användaren, att efter bästa förmåga erbjuda potentiella bostadssökande bostäder som matchar den bostadssökandes önskemål och behov, såsom de anges i sökannonsen i Bostadssökmotorn.
5.2 Enbart hyresvärdar och mäklare som representerar hyresvärden får registrera ett konto som hyresvärd i Bostadssökmotorn. Användaren garanterar att de endast erbjuder bostäder som Användaren har rätt att hyra ut.
5.3 Hyresvärden ansvarar till fullo för att informationen i dess annonser är riktig och sanningsenlig. Hyresvärden samtycker till att material som laddas upp visas på andra relaterade portaler, hos samarbetspartners och på sociala medier. Annonsen får inte innehålla kontaktinformation, inklusive telefonnummer, e-postadresser, internetadresser samt övriga kontaktuppgifter. Överträdelse av denna bestämmelse innebär omedelbar avstängning av Användarens konto och att Användarens annonser tas bort. Användaren måste inaktivera sina annonser omedelbart, senast inom en vardag efter att bostaden är såld eller uthyrd. Om material som är uppladdat gör intrång i andras rättigheter eller i övrigt är olagligt, eller påstås vara det kan materialet komma att tas bort vid upptäckt. 
5.4 Vid utskick av erbjudande och annan kommunikation med potentiella bostadssökande är hyresvärden förpliktigad att försäkra sig om att ingen kontaktinformation till andra Användare är tillgänglig för mottagaren i erbjudandet eller i kommunikationen. Det är inte heller tillåtet att kontakta flera Användare med samma e-post, om Användarna på så sätt får kännedom om varandras e-postadresser.
5.5 Det är kostnadsfritt för hyresvärdar att 1). registrera ett konto, en sökagent och en annons i Bostadssökmotorn, 2). få besked om relevanta bostadssökande per e-post, 3). kontakta, respektive bli kontaktad av de bostadssökanden som har uppgraderat till PremiumAnvändare. Härutöver kan hyresvärden välja att uppgradera sig till PremiumAnvändare genom att teckna ett abonnemang mot betalning (se vidare under avsnitt 9). En uppgradering till PremiumAnvändare ger följande förmåner: 1). hyresvärdens annons framhävs och ger en placering högt upp i sökresultaten, 2). hyresvärden får tillgång till databasen med bostadssökande i Bostadssökmotorn och kan ta kontakt med samtliga bostadssökande (både ej betalande och PremiumAnvändare) som har publicerat en annons och 3). hyresvärden kan bli kontaktad av samtliga bostadssökande (både ej betalande och PremiumAnvändare).
5.6 Bostadssökande kan ta emot hyresvärdens kontaktuppgifter och därmed kontakta hyresvärden via e-post eller telefon om hyresvärden har upprättat en bostadsannons. Den ena part ska vara PremiumAnvändare för att bostadssökande ska kunna rekvirera hyresvärdens kontaktinformation.  

6. Ansvarsbegränsning
6.1 Bostadssökmotorn är också en annonsplattform, där hyresvärd och bostadssökande publicerar/laddar upp annonser med bostadserbjudanden och bostadsönskemål. Hyresbostad.se är enbart en förmedlare (mellanhand) av innehållet i Bostadssökmotorn och kontrollerar inte riktigheten i innehållet i den information som lämnas av Användarna. Användare ansvarar för att innehållet i och utformningen av de annonser de publicerar inte strider mot lagar och regler samt att de inte kränker immateriella rättigheter. Användaren är personligt ansvarig för den information som publiceras i Bostadssökmotorn. Hyresbostad.se frånskriver sig allt ansvar för samtliga avtal som ingås mellan Användarna. Användaren åtar sig att hålla Hyresbostad.se skadeslöst mot krav på ersättning p.g.a. att Användargenererat innehåll gör intrång i immateriella rättigheter eller strider mot lag (se avsnitt 7) eller p.g.a. att Användaren i övrigt har agerat i strid med dessa Villkor eller gällande lag eller gör intrång i immateriella rättigheter.
6.2 Hyresbostad.se har rätt men ingen skyldighet att granska Användarens uppladdade material. Användarens uppladdade material får inte innehålla material som kan uppfattas som kränkande, väcka anstöt eller som står i strid med lag. Hyresbostad.se förbehåller sig rätten att ta bort material som enligt Hyresbostad.se skäliga bedömning inte uppfyller dessa Villkor. 
6.3 Hyresbostad.se garanterar inte att tjänsterna som tillhandahålls av Bostadssökmotorn ständigt är tillgängliga. Utöver otillgänglighet p.g.a. underhåll kan det förekomma mer eller mindre omfattande driftstörningar, vilket påverkar tillgänglighet och funktion. Hyresbostad.se ansvarar inte på något sätt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av webbplatserna eller deras innehåll. Ersättningen uppgår högst till vad Användaren har betalat i abonnemangskostnader. 
6.4 Bostadssökmotorn ansvarar inte för i vilken utsträckning kontakten mellan Användare kommmer till stånd genom Bostadssökmotorn och om den leder till att avtal ingås mellan Användarna. Bostadssökmotorn förmedlar inte direkt kontakt mellan bostadssökande och hyresvärden.
6.5 I de fall Bostadssökmotorn hämtar information direkt från en hyresvärds webbplats, eller annan tredje parts webbplats, ansvarar inte Hyresbostad.se för att informationen som hämtats från webbplatsen är korrekt. Motsvarande gäller även för Användargenererat innehåll.

7. Immateriella rättigheter
7.1 Hyresbostad.se överlåter inga immateriella rättigheter till Användaren, varken helt eller delvis. Ingen del av Bostadssökmotorn får användas på annat sätt än inom ramen för en normal användning. 
7.2 Användare får skriva ut (eller på annat sätt framställa ett eller några få) enskilda sidor från Bostadssökmotorns webbsida för privat bruk men får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka, distribuera något material eller sådan information utan föregående skriftligt tillstånd från Bostadssökmotorn.
7.3 Med Användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en Användare skapar och/eller lägger upp på webbsidan www.hyresbostad.se, t.ex. bilder och texter. Användaren garanterar att den innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att själv ha skapat det eller genom att ha erhållit nödvändiga tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på webbplatsen www.hyresbostad.se. Genom att lägga upp Användargenererat innehåll ger Användaren Hyresbostad.se en obegränsad rätt att under tiden det Användargenererade innehållet finns tillgängligt i Bostadssökmotorn och två månader därefter, fritt förfoga över det Användargenererade innehållet genom att t.ex. lagra och kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten hos andra relaterade portaler, hos samarbetspartners, på sociala medier och liknande.
7.4 Genom publicering av material i Bostadssökmotorn accepterar Användaren användningen av Användargenererat material i enlighet med dessa Villkor.

8. Behandling av personuppgifter

8.1 Hyresbostad.se samlar in, behandlar och lagrar persounuppgifter i enlighet med vad som anges i Integritetspolicyn.  

9. Premiumanvändare
9.1 Både bostadssökande och hyresvärd kan registrera ett konto hos Bostadssökmotorn, en sökagent och publicera en annons utan kostnad. Användare kan även välja att mot betalning teckna ett abonnemang och på så sätt uppgraderas till Premiumanvändare. Då erhålls bl.a. de fördelar som beskrivs i avsnitt 4.3 och 5.5 ovan (”Premiumabonnemang”).
9.2 Premiumabonnemanget löper under en period om 7 dagar (”Abonnemangsperioden”) och förnyas automatiskt om Användaren inte säger upp abonnemanget under denna period. Notera att Premiumabonnemanget måste sägas upp innan Abonnemangsperioden utlöper, för att inte förnyas med en period om 7 dagar i taget. Detta innebär att om Användaren inte avslutat abonnemanget inom Abonnemangsperioden, kommer Bostadssökmotorn att dra abonnemangskostnaden från det betalkort Användaren har registrerat. Uppsägning av abonnemanget sker enligt vad som framgår under avsnitt 11.1. Vid uppsägning återbetalas inte erlagd abonnemangsavgift. Abonnemanget kan inte sägas upp via hemsidan de första tre timmarna efter köpet. Abonnemanget kan dock alltid, från den tidspunkt det köps, sägas upp genom att skicka ett mail till [email protected]. Om betalningen för en ny abonnemangsperiod inte kan genomföras, kommer bostadssökmotorn försöka att företa betalningen igen i en period för att säkra att abonnemanget inte upphör oavsiktligt, således att användaren inte oavsiktligt mister tjänsten och de fördelar som användaren förväntar att erhålla. Bostadssökmotorn kommer även försöka att företa betalningen när användaren försöker att tillgå de fördelstjänster som abbonemanget ger, och som användaren förväntar att användaren har.
9.3 Första gången Användaren tecknar ett Premiumabonnemang erbjuds möjlighet att teckna ett Premiumabonnemang för en dag mot en ersättning som vid var tid anges på webbsidan www.hyresbostad.se Användaren godkänner att detta abonnemang automatiskt övergår till ett sedvanligt Premiumabonnemang som utlöper under en period om 7 dagar enligt avsnitt 9.2 ovan, såvida inte Användaren säger upp abonnemanget under den första dagen. Uppsägning sker enligt vad som framgår under avsnitt 11.1. Vid uppsägning återbetalas inte erlagd abonnemangsavgift. Vänligen notera att erbjudandet endast ges den första gången Användaren tecknar ett Premiumabonnemang.
9.4 Tecknande av Premiumabonnemang sker på följande sätt:

- Registrera ett användarkonto eller logga in på existerande användarkonto.
- Välj ”Köp” i menyn under ”Din profil”.
- Bekräfta att du önskar upprätta ett abonnemang och att Bostadssökmotorn får dra kostnaden från ditt betalkort varje gång en ny Abonnemangsperiod påbörjas.
- Ange din betalningsinformation och godkänn köpet.

Så snart Användaren har godkänt köpet aktiveras Premiumabonnemanget.

10 Pris och betalning
10.1 Hyresbostad.se tillhandahåller Premiumabonnemang för en kostnad som anges på webbsidan www.hyresbostad.se från tid till annan. Alla priser anges inklusive mervärdesskatt. Betalning är möjlig via kredit-/kontokort som Hyresbostad.se informerar Användaren om.
10.2 Abonnemangsavgiften debiteras i förskott för en period om 7 dagar i taget genom att pengar dras eller betalas från det betalkort som Användaren har registrerat. Motsvarande gäller för avgiften under Provperioden. På sidan "Fakturor" kan Användaren även se alla fakturor. 
10.3 Om Användarens betalningskort utlöper eller spärras kommer abonnemanget att upphöra när den pågående abonnemangsperioden utlöper. 

11. Avslutande av abonnemang
11.1 Premiumabonnemanget kan sägas upp när Användaren är inloggad på sin profil genom att trycka på ”Din profil” överst på www.hyresbostad.se, sidan ”Fakturor” och sedan därefter trycka på knappen ”Tillgångsstatus” nederst på sidan, och följa instruktionen. Uppsägning av abonnemanget genomförs på sidan som visas när Användaren klickar på ’Tillgångsstatus’. Detta för att säkerställa att det inte är möjligt för andra än Användaren själv att inaktivera ett abonnemang utan Användarens avsikt. Användaren kan också säga upp abonnemanget genom att kontakta Hyresbostad.se på annat sätt, exempelvis genom att skicka ett mail till [email protected]. När Användaren avslutar abonnemanget, debiteras inte längre Användarens konto och tillgången till abonnemanget som Premiumanvändare avslutas automatiskt när den aktuella abonnemangsperioden utlöper. Erlagd abonnemangsavgift återbetalas inte.

12. Ångerrätt
12.1 Lagstadgad ångerrätt om 14 dagar gäller i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler från och med den dag som Användaren mottar en bekräftelse på sitt tecknade abonnemang. 
12.2Om Användaren vill utöva sin ångerrätt kan den använda ett standardformulär som finns tillgänglig på Konsumenteverkets webbsida www.konsumentverket.se samt skicka det till Hyresbostad.se från den e-postadress som Användaren har registrerat. Användaren kan även meddela att den önskar nyttja ångerrätten genom att exempelvis kontakta Hyresbostad.se på följande e-postadress [email protected].
12.3Om Användaren utövar sin ångerrätt kommer Användaren att krediteras det debiterade beloppet inom 14 dagar, från den dagen då Hyresbostad.se mottog meddelandet.

13. Reklamation
13.1 Om Användaren vill reklamera Bostadssökmotorn måste det göras utan onödigt dröjsmål efter det att Användaren märkt eller borde ha märkt felet och fick kännedom om den eller de omständigheter som ligger till grund för reklamationen och senast 3 år efter att omständigheterna inträffade. För sen reklamation kan medföra att Användaren förlorar rätten till påföljd.
13.2 Reklamation kan ske genom att kontakta Hyresbostad.se på bl.a. följande e-postadress [email protected].

14. Användarens användning och missbruk av Bostadssökmotorn
14.1 Missbruk av Bostadssökmotorn eller underlåtenhet att följa Villkoren utgör var för sig ett väsentligt avtalsbrott som ger Bostadssökmotorn rätt att säga upp Användarens konto och ta bort innehållet i Användarens annonser och sökannonser samt säga upp Villkoren p.g.a. väsentligt avtalsbrott.
14.2 I de fall Användarens agerande medför förlust av data i Bostadssökmotorn eller på annat sätt skadar Bostadssökmotorn eller andra Användare är Användaren ansvarig för att ersätta den eventuella förlusten till följd av sådant agerande. Förlust av data anses utgöra en direkt förlust.
14.3 Användaren får inte avkoda Bostadssökmotorn eller på något annat sätt försöka få tillgång till källkoden eller dokumentationen tillhörande Bostadssökmotorn, inklusive struktur och sammansättningen av Bostadssökmotorn utöver vad som följer en normal användning.
14.4 Användaren får inte sälja, anförtro, distribuera, ge license, hyra ut, leasa, låna ut eller på ett annat sätt ge tillgång till Bostadssökmotorn till någon annan än Användaren själv. 

15. Tillämplig lag och tvistelösning

15.1 Dessa Villkor och varje avtal som ingås mellan Bostadssökmotorn och Användaren lyder under dansk lagstiftning. Om Användaren är konsument och är bosatt i Sverige, kan Användaren också åberopa sig konsumentskyddsregler efter svensk lagstiftning. Varje tvist mellan Bostadssökmotorn och Användaren, som inte kan lösas vid förhandling, ska avgöras av Københavns Byret (Köpenhamns domstol) i Danmark som första instans. Om Användaren är konsument och bosatt i Sverige, kan Användaren dock bestämma att tvisten ska avgöras av en svensk domstol.

Därutöver tillhandahåller EU-kommissionen en webbsida för tvistlösning online, ämnad att hjälpa konsumenter och leverantörer att lösa deras tvister utanför domstol, se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Senast uppdaterad juli 2020
Hyresbostad.se ApS