CBRE IM utökar sin nordiska portfölj med stort förvärv i Barkarbystaden

CBRE Investment Management (CBRE IM) har slutfört förvärvet av tre bostadsfastigheter som består av 350 hyresrätter i Barkarbystaden, Stockholm.
22. juni 2023 | Skrivet av: Redaktionen
CBRE IM utökar sin nordiska portfölj med stort förvärv i Barkarbystaden

Fastigheterna förvärvades från Sveaviken Bostad, enligt ett nyligen offentliggjort pressmeddelande. Fastigheterna i fråga är Barkarby 2:59, 2:297 och 2:298, vilka är belägna centralt i Barkarbystaden.

Fastigheterna, som har byggts med statligt investeringsstöd, innefattar totalt 16 874 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Denna yta inkluderar 350 hyresrätter, 105 garageenheter och 2 547 kvadratmeter kommersiella utrymmen på bottenvåningen. Fastigheterna är fullt uthyrda och hyrorna är överkomliga för hushåll med lägre inkomst tack vare det statliga investeringsstödet.

Barkarbystaden är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt och kommer att vara fullständigt färdigställt 2035. Vid fullständig utveckling kommer distriktet att innefatta 14 000 bostäder, 10 000 arbetsplatser, skolor och kommersiella lokaler. Det kommer också att ha en mängd offentliga bekvämligheter, detaljhandel, restauranger och tjänster.

Tillgången på hyresrätter i Sverige och speciellt i Stockholm är bristfällig, med en stor efterfrågan som för närvarande inte möts. Detta, i kombination med en hög inflation och höga räntor, samt ökande energi- och matkostnader, har pressat hushållens ekonomi och ytterligare ökat efterfrågan på hyresrätter, särskilt prisvärda enheter.

Fastigheterna har stark miljöprestanda och är certifierade med Miljöbyggnad Silver. Solpaneler och geotermiska värmesystem har också installerats. Affären förväntas slutföras i slutet av juni. CBRE IM har varit aktiva på transaktionsmarknaden under 2023, både på köp- och säljsidan.