Fastighetsköp i Stockholm och Uppsala Stärker Bostadsmarknadsutvidgningen

Et ambitiøst boligprojekt er snart på vej til at præge landskabet i Sluseholmen, en tidligere industriel zone forvandlet til et populært kvarter beliggende i den sydlige del af København.
25. juni 2023 | Skrivet av: Ludvig Kofoed
Fastighetsköp i Stockholm och Uppsala Stärker Bostadsmarknadsutvidgningen

Resinova, ett dotterbolag till Möller & Partners, fortsätter att utvidga sin närvaro på bostadsmarknaden med det nyligen förvärvet av fyra fastigheter i Bredäng, Stockholm och Rosendal, Uppsala. Fastigheterna, som såldes av joint venture-företagen, byggdes ursprungligen som bostadsrätter men konverterades senare till hyresrätter på grund av en tveksam marknad.

Affären, som utförs genom en företagstransaktion, baseras på ett underliggande fastighetsvärde på 402 miljoner SEK. Förvärvet lägger till 56 lägenheter i Bredäng, totalt 2 514 kvadratmeter, och 117 lägenheter i Uppsala, totalt 5 532 kvadratmeter, till Resinovas växande portfölj.

Detta förvärv följer Resinovas tidigare fastighetsköp i mars och april. Fastighetsöverlämningen är planerad att ske den 29 september och 1 december 2023.

Joint venture-bolagen i Uppsala och Bredäng, tillsammans med hyresfastigheten som såldes till Resinova, inkluderade andra fastigheter som avyttrades tidigare i år, vilket bidrog till en total vinst på cirka 90 miljoner SEK.

VD:n för båda säljbolagen anser att transaktionen är ett framgångsrikt projekt för deras första bostadsrätter och ger bättre förutsättningar att fokusera på kommande gemensamma stora utvecklingsprojekt.

Med förvärvet stärker Resinova sin portfölj med två välbelägna, hållbara fastigheter, vilket ytterligare stärker deras fotavtryck på bostadsmarknaden.

Juridisk och teknisk rådgivning till säljaren och köparen tillhandahölls av olika företag.