Villkor för Hyresbostad.se

Om du har frågor eller problem kan du alltid få snabb betjäning genom att skriva till [email protected] .

Man ska vara Betalningsanvändare för att få tillgång till majoriteten av våra tjänster. Som Betalningsanvändare tecknar man ett löpande abonnemang, som inte har någon bindningstid utöver den aktuella period man är i. I punkt 3.2 och 4.5 i villkoren kan du läsa om vilka tjänster som är gratis och vilka tjänster som kräver uppgradering till Betalningsanvändare för bostadssökande samt bostadsägare. Kom ihåg att kolla upp hyresvärden före betalning. Läs vad du behöver vara uppmärksam om här.

Genom att uppgradera till Betalningsanvändare får du tre fördelar:
Produktdel 1: Den uppgraderade sökannonsen
Produktdel 2: Databas med bostäder
Produktdel 3: Snabbare besked om nya bostäder
Läs mer om betalningsprodukten för bostadssökande här

Vi är en sökmotor och informationstjänst som hittar länkar till lediga bostäder överallt på internet och ger våra användare besked om dessa. Det förmedlas inte direkt kontakt mellan bostadssökande och bostadsägare. Som bostadssökande länkas du vidare till andra hemsidor där de bostäder som vår robotcrawler hittar ligger, där det oftast, men inte alltid, är direkt kontaktuppgifter till bostadsägaren. Sökmotorn försöker ge en komplett överblick över lediga bostäder och innehåller därför bostäder från potentiellt alla hemsidor med lediga bostäder, inhämtade av robotcrawlern. Bostäderna i sökmotorn är primärt sökresultat där det anges en mindre mängd data och där det länkas vidare till de hemsidor där de lediga bostäderna är upplagda och annonseras. Vårt mål är att samla så många bostäder som möjligt i vår sökmotor, så att våra betalningsanvändare kan få en så tillfredsställande överblick som möjligt över vilka lediga bostäder som finns på marknaden på en given tidspunkt. Bostäder från källor där vi inte kan se vem hyresvärden är har dock sedan den 3 februari 2021 exkluderats från Sökmotorn. Bostäderna i Sökmotorn hämtas från många källor, däribland från bostadsmäklare, bostadsbolag (offentligt erbjudna bostäder), potentiellt utvalda bostäder från andra bostadsportaler samt potentiellt bostäder som är postade på sociala medier. Därutöver tas även bytesbostäder med. Det kan förekomma vidarelänkning till källor som kan kräva betalning och/eller medlemskap för att få tillgång till bostaden, däribland offentligt erbjudna bostäder från bostadsbolag som kan kräva betalt medlemskap och där bostadskö kan förekomma. Det är endast få bostäder som är upplagda manuellt av upprättade användare. Tjänsten är primärt en sökmotorn, men om en bostadsägare upprättar en annons markeras detta alltid tydligt i sököversikten och på själva annonsen. 

På alla bostäder finns en rapporteringsfunktion där användare snabbt kan rapportera om det finns datafel i bostaden eller om källan som det länkas till inte fungerar. Om en användare hittar en väsentlig skillnad mellan den bostad som presenteras i vårt sökresultat och den bostad som finns i den egentliga källan får användaren en belöning i form av en veckas gratis tillgång till alla våra tjänster som Betalningsanvändare. Om det är speciella krav som gäller för en bostad skrivs detta på den gällande bostaden både i sököversikten och på själva bostaden. Därutöver ska man som användare bekräfta att man har förstått de speciella kraven som gäller för bostaden genom att kryssa i en ruta. Om användaren inte kryssar i rutan kan användaren inte komma vidare.

Alla sökannonser är upplagda direkt av upprättade bostadssökande. Dynamiken mellan de upprättade användarna är typiskt att upprättade användare, som ofta inte vill annonsera deras bostad, kontaktar bostadssökande utifrån deras sökannons. 


1. Allmänt
1.1
Dessa villkor, härefter benämnt ”Villkoren”, gäller vid användning av www.hyresbostad.se, härefter benämnt ”Bostadssökmotorn”. Villkoren är gällande för använding av Bostadssökmotorn och är gällande mellan Hyresbostad.se: SHG Medier ApS, Mynstersvej 3, 1827 Frederiksberg, Danmark, Organisationsnummer: 38854925 och den enskilda Användaren. Med en ”Användare” menas en person som upprättar ett konto på Bostadssökmotorn. Med en ”Betalningsanvändare” menas en Användare som har tillköpt en abonnemangsprodukt som ger en rad extra fördelar. Dessa fördelar är beskrivna i punkt 3.2 för bostadssökande, och i punkt 4.5 för bostadsägare.
1.2
Bostadssökmotorn är dels en automatisk marknadsplattform, där Användare kan lägga upp användargenererat innehåll i form av bostäder eller sökannonser, där bostadsägare och bostadssökande kan rekvirera varandras kontaktuppgifter och där anvädare kan tillgå relevanta sökresultat i form av bostäder eller bostadssökande. Det understryks att de flesta bostäder kommer från robotcrawleren, som scannar internet efter lediga bostäder och länkar användarna vidare till dessa bostäder, medan ett mindre antal bostäder läggs upp direkt av bostadsägarna. Det är dock en del bostadsägare som inte vill annonsera deras bostäder (då de inte vill kontaktas av många bostadssökande) som använder plattformen till att kontakta utvalda bostadssökande direkt. Alla sökannonser på plattformen är upprättade direkt av upprättade bostadssökande. Då Bostadssökmotorn är en marknadsplattform som fungerar som en mötesplats mellan bostadsägare och bostadssökande ska Användaren ange korrekta kontaktuppgifter. Användaren är förpliktad till att ange sitt namn och sin mailadress korrekt. Uppgifterna anges genom att klicka på "Din profil" i det övre högra hörnet och sedan välja "Dina data". Användaren får inte upprätta mer än en profil på Bostadssökmotorn utan föregående avtal.
1.3
Bostadssökmotorn är dels en sökmotor, som via crawling samlar in lediga bostäder från fritt tillgängliga hemsidor.
1.4
Funktionalitet för bostadssökande: Bostadssökmotorn är en bostadssökmotor som ger bostadssökande en överblick över en betydande del av lediga bostäder som finns på marknaden på en given tidspunkt. Bostäderna i sökmotorn är primärt sökresultat där det anges en mindre mängd data och där det länkas vidare till de hemsidor där de lediga bostäderna är upplagda och annonseras. För att ge en så omfattande överblick över bostadsmarknaden som möjligt tas bostäder från många källor med, däribland mäklare, bostadsbolag (däribland offentligt erbjudna bostäder som kan kräva upprättelse/medlemskap och som kan ha bostadskö), potentiellt bostäder som är postade på sociala medier samt utvalda bostäder från andra bostadsportaler. Det är endast få bostäder som är upplagda manuellt av upprättade användare. På alla bostäder finns en rapporteringsfunktion där användare kan rapportera om det finns datafel i bostaden eller om källan som det länkas till inte fungerar. En mycket liten del av bostäderna i Bostadssökmotorn är upprättade av bostadsägarna själva. Här mottager den bostadssökande ett mail med bostadsägarens kontaktuppgifter om den bostadssökande vill ha ytterligare information. Bostadssökmotorn förmedlar inte direkt kontakt mellan bostadssökande och bostadsägare, och har inte avtal med bostadsägare om att förmedla direkt kontakt mellan bostadsägare och bostadssökande. Det understryks att den bostadssökande i de flesta tillfällen ska uppgradera till Betalningsanvändare för att få ytterligare information om en bostad. Om en bostadssökande upprättar en sökannons kan bostadsägare kontakta den bostadssökande via e-mail och telefon med erbjudande om bostäder som uppfyller den bostadssökandes önskemål (se punkt 3.2 för en genomgång av vilka tjänster man som bostadssökande får som vanlig Användare och vilka tjänster man får som Betalningsanvändare). Sedan den 3 februari 2021 är alla bostäder från källor där man inte kan se vem bostadsägaren är exkluderade från sökmotorn, således att risken för falska hyresvärdar minimeras.

1.5
Funktionalitet för bostadsägare: Via Bostadssökmotorn kan bostadsägare uppnå marknadsföring av deras bostäder. Som bostadsägare kan man upprätta annonser för sina lediga bostäder och man kan dessutom kontakta bostadssökande som har upprättat en sökannons direkt via databasen med bostadssökande. Vid kontakt med en bostadssökande via databasen mottages kontaktuppgifter till den bostadssökande via ett mail till bostadsägaren. Bostadsägaren ska uppgradera till Betalningsanvändare om bostadsägaren vill kunna kontakta alla bostadssökande (Se punkt 4.5 för en genomgång av vilka tjänster man som bostadsägare får om man är vanlig Användare och vilka tjänster man får om man är Betalningsanvändare).

2. Registrering, cookies och mail
2.1
Vid registrering av ett konto på Bostadssökmotorn accepterar Användaren Villkoren.
2.2
Som Användare kan man stoppa vanliga servicemail (mail som relaterar sig till Bostadssökmotorns funktionalitet) (minus de lagstadgade mailen som t.ex. fakturamail), ställa in eller stoppa matchmails (mail där Användaren får besked om relevanta bostäder eller bostadssökande som precis kommit ut på marknaden) genom att trycka på "Din profil" uppe i högra hörnet på hemsidan, och därefter trycka på fliken "Mailinställningar", där Användaren kan göra sina val. Som Användare kan man också alltid klicka på den länk som finns nederst i alla mail. Genom att klicka på denna länk kommer Användaren till en sida där Användaren kan ställa in vilka mail Användaren önskar mottaga. Mail får inte vidarebefordras till andra.
2.3
Användaren kan alltid tillbakakalla alla samtycken genom att avregistrera sin profil, vilket sker nederst på sidan ”Dina uppgifter”. Sidan ses genom att trycka på ”Din profil” uppe i högra hörnet (Användaren ska vara inloggad).
2.4
Bostadssökmotorn använder cookies till många nödvändiga funktioner, till att förbättra användarupplevelsen samt till marknadsföringsmässiga och statiska hänsenden. Vid det första besöket på sidan väljer Användaren vilka cookies som får användas. Bostadssökotorn använder cookies i överenskommelse med Villkoren för användning av cookies anfört på Bostadssökmotorn. Användaren kan alltid radera de cookies som är sparade på Användarens dator i förbindelse med användningen av Bostadssökmotorn eller ändra sina val om vilka cookies som får användas. Se en detaljerad beskrivelse av Bostadssökmotorns cookiepolitik.
2.5
Användaren är skyldig att hålla sig uppdaterad om de gällande Villkoren för Bostadssökmotorn, och Användaren accepterar att Bostadssökmotorn har rätt att ändra Villkoren med 30 kalenderdagars förvarning. Bostadssökmotorn upplyser om väsentliga ändringar i företagsvillkoren. Denna information kan ses på Anvämndarens konto när Användaren är inloggad. Om ändringarna rör persondata eller marknadsföringsmässiga hänsenden där det krävs förnyat samtycke kommer Användaren bli bedd om ett uppdaterat samtycke nästa gång Användaren loggar in på Bostadssökmotorn.
2.6
Användaren har rätt till att utan förvarning avregistrera sitt konto på Bostadssökmotorn. Som Användare kan man avregistrera sitt konto genom att trycka på "Din profil" uppe i högra hörnet, välja fliken "Dina uppgifter" och därefter klicka på knappen "Gå till avregistrering" nederst på sidan och följa anvisningarna. Om Användaren är Betalningsanvändare och har ett abonnemang ska abonnemanget sägas upp före avregistreringen kan göras, således att Användaren inte mister den kvarvarande del av abonnemangsperioden vid misstag.
2.7.
Som Användare av Bostadssökmotorn kan du bli ombedd att recensera vår tjänst när du har berättat för oss att du har hittat en ny bostad eller hyrt ut en bostad. Det är frivilligt om du vill recensera våra tjänster, och det ges inte incitament för att göra recensionen.

3. För bostadssökande

3.1
En bostadssökande är en person som aktuellt letar efter en ny bostad. Endast bostadssökande kan upprätta sig som bostadssökande på Bostadssökmotorn. Det understryks att man inte får upprätta sig som bostadssökande utan att man reellt söker efter en bostad, bara för att hålla sig uppdaterad om marknaden, då man kan slösa med andra användares tid. Användaren ska säkra att sökannonsens innehåll är rättvisande och sanningsenligt. Användaren får inte skriva personlig data (däribland namn, mailadress, telefonnummer, profiler på sociala medier, webbadresser m.m.) eller känsliga personuppgifter (däribland uppgifter om politisk tillhörighet, etnisk härkomst, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningsmässig tillhörighet, genetisk data, hälsouppgifter, sexuella förhållande eller sexuell läggning m.m.) i en sökannons. Om Sökmotorn blir uppmärksammad på att en sökannons innehåller personlig data eller känsliga personuppgifter kommer sökannonsen deaktiveras med detsamma. Bostadssökmotorn har rätt till att återge hela sökannonsens innehåll på Hyresbostad.se, på andra hemsidor, på sociala medier och hos samarbetspartners. Sökannonsen ska inaktiveras av Användaren med detsamma, och senast två dagar efter, att bostadssökningen inte längre är aktuell. Överträdelse av denna punkt medför omedelbar avstängning av Anvämndarens konto och borttagning av Användarens annons.
3.2
Bostadssökaren får dessa tjänster utan att betala: Bostadssökaren kan göra en sökannons där bostadsägare som är Betalningsanvändare kan kontakta den bostadssökande. Bostadssökaren kan få besked om relevanta bostäder via mail (bostadssökaren får gärna försöka hitta källan till bostäderna på den externa hemsidan, om bostadssökaren inte vill uppgradera till Betalningsanvändare). Bostadssökaren kan kontakta upprättade Användare/Bostadsägare som har uppgraderat till Betalningsanvändare. Bostadssökaren kan bli länkad vidare till eventuella bostäder i sökmotorn, som Bostadssökmotorn har gjort fritt tillgängligt för alla Användare. Bostadssökaren får dessa fördelar genom att uppgradera till Betalningsanvändare: Bostadssökarens sökannons blir placerad högre i sökresultaten. Alla bostadsägare (och inte endast Betalningsanvändare) kan kontakta bostadssökaren via dennes sökannons. Bostadssökaren får besked snabbare via mail om bostäderna. Bostadssökaren får tillgång till hela Bostadssökmotorns bostadsdatabas, som primärt består av webbadresser till lediga bostäder som är insamlade från alla tillgängliga källor på internet.
3.3
Vid registrering som bostadssökande är Användaren skyldig att publicera en sökannons som innehåller en beskrivning av den önskade bostaden inom tre vardagar från registreringsdagen.
3.4
Bostadssökande kan lägga in ett foto på sin sökannons. Det är den bostadssökandes fulla ansvar att fotot är relevant, sedvanligt och lagligt, vilket alltid tolkas av Bostadssökmotorn, härunder att det inte är av sexuell karaktär och att bostadssökaren har de nödvändiga immateriella rättigheterna till det foto som laddas upp på Bostadssökmotorn. Om uppladdat material överskrider andras rättigheter kommer detta raderas utan förvarning så snart Bostadssökmotorn blivit uppmärksam på detta.
3.5
När en bostadssökande upprättar en sökannons kan bostadsägare kontakta den bostadssökande via e-mail och telefon rörande bostäder som uppfyllder den bostadssökandes önskemål gällande bostaden personen söker.
3.6
Den bostadssökande accepterar att Bostadssökmotorns databas med bostäder inte kan vara 100 procent uppdaterad, och att det kan förekomma fel i en mindre del. Dels kan en bostadsägare som har upprättat en bostadsannons på Bostadssökmotorn exempelvis glömma att inaktivera annonsen när bostaden inte längre är ledig. Dels kan det inte undgås att en bostad tas ned från en extern hemsida i en kortvarig period före Bostadssökmotorns robot besöker hemsidan där bostaden annonseras. Dels kan det inte undgås att bostäder som inte längre finns på marknaden fortsatt visas som lediga på externa hemsidor, för att webmastern på den externa hemsidan har glömt att uppdatera denna. Om en bostadssökande uppgraderar till Betalningsanvändare i förbindelse med et sökresultat som innehåller fel är den bostadssökande berättigad till återbetalning av den aktuella abonnemangsperioden.
3.7
Bostadssökaren bekräftar att bostadssökaren själv har ansvar för att kontrollera att en bostadsägare har rätten att hyra ut en specifik bostad och att informationen om bostaden är korrekt innan ett avtal ingås med en bostadsägare, och innan det överförs betalning till bostadsägaren, som beskrivet i vägledningen "Använd ditt sunda förnuft".

4. För bostadsägare
4.1
En bostadsägare är en person (t.ex. privata bostadsägare, fastighetsmäklare och advokater) som har rätt att hyra ut en ledig bostad. Vid registrering av ett konto som bostadsägare förpliktar Användaren sig till att endast kontakta potentiella bostadssökande med erbjudande om bostäder som Användaren har rätt att hyra ut, och som passar till den specifika bostadssökarens önskemål och behov som har angivits i sökannonsen på Bostadssökmotorn.
4.2
Bostadsägaren får endast annonsera bostäder som de antingen själva har äganderätt till eller där bostadsägaren har en entydig, skriftlig dokumenterad rätt till att annonsera bostaden.
4.3
Det är bostadsägarens fulla ansvarar att informationen i bostadsägarens annonser är rättvisande och sanningsenliga. Bostadsägaren har ansvar över att säkra att bostadsägaren har de nödvändiga immeteriella rättigheterna till allt material som laddas upp på Bostadssökmotorn. Om uppladdat material överskrider andras rättigheter kommer det bli borttaget så snart Bostadssökmotorn blir uppmärksam på detta. Bostadssökmotorn har rätt till att återge hela eller delar av bostadsannonsens innehåll på Hyresbostad.se, på andra hemsidor, på sociala medier och hos samarbetspartners. Användaren får inte skriva personlig data (däribland namn, mailadress, telefonnummer, profiler på sociala medier, webbadresser m.m.) eller känsliga personuppgifter (däribland uppgifter om politisk tillhörighet, etnisk härkomst, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningsmässig tillhörighet, genetisk data, hälsouppgifter, sexuella förhållande eller sexuell läggning m.m.) i en annons. Om Sökmotorn blir uppmärksammad på att en annons innehåller personlig data eller känsliga personuppgifter kommer Användarens profil bli deaktiverad med detsamma. Använderen ska inaktivera annonser med detsamma när bostaden inte längre är ledig.
4.4
Vid utskick av erbjudande och annan kommunikation med bostadssökande är bostadsägaren förpliktigad att försäkra sig om att inga kontaktuppgifter till andra Användare är tillgänglig för mottagaren i erbjudandet eller i kommunikationen. Däribland är det inte tillåtet att kontakta flera Användare med samma e-mail, om Användarna på så sätt får kännedom om varandras mailadresser.
4.5
Bostadsägare får dessa tjänster utan att betala: Bostadsägaren kan upprätta en bostadsannons där bostadssökande som är Betalningsanvändare kan kontakta bostadsägaren. Bostadsägaren får besked via mail om relevanta bostadssökande som har upprättat en sökannons. Bostadsägaren kan hämta kontaktuppgifter om de bostadssökande som har upprättat en sökannons och som är Betalningsanvändare. Bostadsägare får dessa fördelar genom att uppgradera till Betalningsanvändare: Bostadsägarens bostadsannons placeras högre i sökresultaten. Alla bostadssökande (oavsett om bostadssökaren är upprättad som Betalningsanvändare eller ej) kan kontakta bostadsägaren via dennes annons. Om bostadsägaren har upprättat en aktiv bostadsannons för en ledig bostad kan bostadsägaren kontakta alla bostadssökande som har upprättat en sökannons. 
4.6
När en bostadsägare upprättar en bostadsannons kan bostadsägaren kontaktas via mail eller telefon av bostadssökande.

5. Ansvarsfrånskrivning
5.1
Bostadssökmotorn är en automatisk plattform med användargenererat innehåll där bostadssökande och bostadsägare annonserar bostäder samt bostadsönskemål. Bostadssökmotorn är enbart en förmedlare (mellanhand) av innehållet på Bostadssökmotorn och tar inte ansvar för någon form av information angivet av Användarena eller för något avtal som ingås direkt mellan Användarna. Bostadssökmotorn frånskriver sig allt ansvar för samtliga avtal som ingås mellan Användarna. Användaren accepterar att Bostadssökmotorns samlade ansvar under inga omständrigheter kan överstiga SEK 0 (noll).
5.2
Bostadssökmotorn är inte ansvarig för att de kontaktuppgifter som levereras av Bostadssökotorn kommer leda till att avtal ingås mellan Användarna. Bostadssökmotorn förmedlar inte direkt kontakt mellan bostadssökande och bostadsägare.
5.3
I de fall där Bostadssökmotorn hämtar information direkt från ett fastighetsbolags hemsida eller annan tredje parts hemsida, ansvarar inte Bostadssökmotorn för att informationen som hämtats från hemsidan är korrekt.
5.4
Användaren är personligt ansvarig för den information som Användaren publicerar på Bostadssökmotorn.
5.5
Bostadssökmotorn är en automatisk marknadsplattform där Användare kan upprätta bostadsannonser. Vid upprättelsen av en bostadsannons företar Bostadssökmotorn endast en generell, automatisk softwarebaserad kvalitetskontroll av innehållet i bostadsannonsen. Bortsett från denna automatiska kvalitetskontroll kontrollerar Bostadssökmotorn inte nya bostadsannonser. Det kan förekomma fel i bostadsannonser, exempelvis felskriven hyra, fel kontaktuppgifter etc., precis som det kan förekomma att en Användare i motstrid med Bostadssökmotorns villkor upprättar en bostad som Användaren inte har rätt att hyra ut. Om Bostadssökmotorn görs uppmärksam på fel eller avsaknad av uppgifter i en bostadsannons, härunder att bostadsägaren inte har rätt att hyra ut en bostad, kommer bostadsannonsen bli borttagen med syfte att undersöka felet närmre. Användaren accepterar att Bostadssökmotorn inte har något ansvar för fel och avsaknad av innehåll i bostadsannonser på Bostadssökmotorn, med mindre Bostadssökmotorn har blivit uppmärksam på dessa fel.
5.6
Bostadssökmotorn är proaktivt optimerad till de mest utbredda webbläsarna: Chrome, Safari, Edge och Firefox. Bostadssökmotorn är inte proaktivt optimerad till marginella webbläsare med en mindre marknadsandel, utgångna webbläsare eller webbläsare som ska fasas ut. Exempelvis är sökmotorn inte proaktivt optimerad till Internet Explorer, Opera, Tor, Vivaldi m.m. Om Bostadssökmotorn görs uppmärksam på bristfällig presentation av sökmotorn i en webbläsare oavsett typ, kommer Bostadssökmotorn dock reaktivt rätta felet om det är möjligt.

6. Behandling av personuppgifter

6.1
Se vår dataskyddspolicy för information kring vår behandling av dina personuppgifter i förbindelse med användning av Bostadssökmotorn.

7. Köpvillkor, abonnemangsvillkor, betalning och ångerrätt
7.1
Alla köp görs online och alla priser på Bostadssökmotorn är angivet inklusive moms. Betalning sker online med en rad olika korttyper, däribland Visa, MasterCard m.m.
7.2
Både bostadssökande och bostadsägare kan upprätta ett Användarkonto och få olika tjänster utan betalning (se 3.2 och 4.5). Användare kan välja att uppgradera till Betalningsanvändare vilket är en abonnemangsprodukt som ger en rad extra fördelar. I punkt 7.11 beskrivs det hur du säger upp ett abonnemang som Betalningsanvändare.
7.3
Så köps ett abonnemang som Betalningsanvändare: Upprätta ett Användarkonto eller logga in på ett existerande Användarkonto. Tryck på ”Din profil” uppe i högra hörnet av skärmen (du ska vara inloggad) och välj ”Köp”. Bekräfta att du vill köpa ett abonnemang och att Bostadssökmotorn automatiskt får dra betalningen från ditt betalningskort var gång en ny abonnemangsperiod påbörjas. Ange dina kortuppgifter och godkänn köpet. Så snart du har godkänt köpet aktiveras abonnemanget och du har tillgång till att använda de tjänster som kommer med abonnemanget.
7.4
Aktuella abonnemangspriser för bostadssökande: Vid uppgradering till Betalningsanvändare är priset 15 kr. för de första 2 dagarna och därefter 150 kr. per 7 dagar i ett löpande abonnemang. Beloppet dras automatiskt via Användarens betalningskort när en ny abonnemangsperiod påbörjas, intill abonnemanget sägs upp. Vid uppsägning av abonnemanget inom 2 dagar betalas minimipriset på 15 kr. Det är ingen bindningstid på abonnemanget utöver den pågående abonnemangsperioden. Abonnemangspriserna kan i några perioder ändras upp eller ned som en konsekvens av erbjudanden och/eller ändring i abonnemangsperioder. Priset på ett existerande abonnemang tecknat av en konkret Användare kommer dock aldrig att ändra sig.
7.5
Aktuella abonnemangspriser för bostadsägare: Vid uppgradering till Betalningsanvändare är priset 15 kr. för de första 2 dagarna och därefter 150 kr. per 7 dagar i ett löpande abonnemang. Beloppet dras automatiskt via Användarens betalningskort när en ny abonnemangsperiod påbörjas, intill abonnemanget sägs upp. Vid uppsägning av abonnemanget inom 2 dagar betalas minimipriset på 15 kr. Det är ingen bindningstid på abonnemanget utöver den pågående abonnemangsperioden. Abonnemangspriserna kan i några perioder ändras upp eller ned som en konsekvens av erbjudanden och/eller ändring i abonnemangsperioder. Priset på ett existerande abonnemang tecknat av en konkret Användare kommer dock aldrig att ändra sig.
7.6
Om betalningen för en ny abonnemangsperiod inte kan genomföras kommer Bostadssökmotorn försöka utföra betalningen igen i en period eller vid relevant aktivitet för att säkra att abonnemanget inte upphör oavsiktligt, således att Användaren inte oavsiktligt mister den tjänst och de fördelar som Användaren förväntar sig mottaga, exempelvis att Användaren snabbt får besked om nya bostäder som kommer på marknaden.
7.7
Vid köp av produkter på Bostadssökmotorn skickas en lagstadgad bekräftelse på köpet via mail.
7.8
Om Användarens betalningskort utlöper eller spärras kommer abonnemanget utlöpa med utgången av den pågående abonnemangsperioden. 
7.9
På sidan ”Fakturor” kan alla fakturor hämtas. Tryck på ”Din profil” uppe i högra hörnet av skärmen (du ska vara inloggad på ditt konto). Tryck därefter på sidan ”Fakturor”. 
7.10
Lagstadgad ångerrätt om 14 dagar gäller i enlighet med lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler från och med den dag som Användaren mottager en bekräftelse på sitt tecknade abonnemang. Om Användaren vill utöva sin ångerrätt kan den använda ett standardformulär som finns tillgänglig på Konsumenteverkets webbsida www.konsumentverket.se samt skicka det till Hyresbostad.se från den mailadress som Användaren har registrerat sig med. Användaren kan även meddela att den önskar nyttja ångerrätten genom att exempelvis kontakta Hyresbostad.se på följande mailadress: [email protected] Om Användaren utövar sin ångerrätt kommer Användaren att krediteras det debiterade beloppet inom 14 dagar, från den dagen då Hyresbostad.se mottog meddelandet.
7.11
Så sägs abonnemanget upp: Tryck på ”Din profil” uppe i högra hörnet av skärmen (du ska vara inloggad på ditt konto). Tryck därefter på sidan ”Fakturor”. Tryck därefter på knappen ”Tillgångsstatus” nederst på sidan. Följ instruktionerna på den sida som kommer fram efter att du tryckt på knappen ”Tillgångsstatus”. När Användaren säger upp abonnemanget dras det inte fler pengar på Användarens konto och tillgången som Betalningsanvändare utlöper automatiskt när den pågående abonnemangsperioden utlöper. 

8. Användarens användning och missbruk av Bostadssökmotorn
8.1
Missbruk av Bostadssökmotorn eller underlåtenhet att följa Villkoren utgör var för sig ett väsentligt avtalsbrott av Villkoren, som ger Bostadssökmotorn rätt att stänga Användarens konto på Bostadssökmotorn och radera innehållet i Användarens annonser och sökannonser samt säga upp Villkoren p.g.a. väsentligt avtalsbrott. Om Bostadssökmotorn värderar att avtalsbrottet är av särskild grov karaktär kan Användaren bli permanent avstängd från Bostadssökmotorn.
8.2
I de fall där Användarens agerande medför förlust av information i Bostadssökmotorn eller på annat sätt skadar Bostadssökmotorn eller andra Användare är Användaren ansvarig för att ersätta den eventuella förlusten till följd av en sådan skada i överrenskommelse med dansk lagstiftnings regler. Användaren är inte ansvarig för indirekt förlust såsom förlust av vinst och förlust av omsättning. Förlust av data betraktas som en direkt förlust. Användaren och Bostadssökmotorn har avtalat att i det fall en annan Användare än den Användare som orsakat skadan kommer till skada, har Bostadssökmotorn rätt att överföra ansvaret i sitt krav mot den Användaren som orsakat skadan till den Användare som kommit till skada.
8.3
Användaren får inte avkoda Bostadssökmotorn eller på något annat sätt försöka få tillgång till källkoden eller dokumentationen tillhörande Bostadssökmotorn, inklusive struktur och sammansättningen av Bostadssökmotorn utöver vad som följer en normal användning av Bostadssökmotorn.
8.4
Användaren får inte sälja, anförtro, distribuera, ge licens till, hyra ut, leasa, låna ut eller på ett annat sätt ge tillgång till Bostadssökmotorn till någon annan än Användaren själv.
8.5
Bostadssökmotorn ger inte några immateriella rättigheter till Användare, varken helt eller delvis. Användaren får inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distrubera något material från Bostadssökmotorn utan föregående skriftlig tillåtelse från Bostadssökmotorn.

9. Tillämplig lag och tvistelösning

9.1 Dessa Villkor och varje avtal som ingås mellan Bostadssökmotorn och Användaren lyder under dansk lagstiftning. Om Användaren är konsument och är bosatt i Sverige, kan Användaren också åberopa sig tvingade konsumentskyddsregler efter svensk lagstiftning.
9.2
Varje tvist mellan Bostadssökmotorn och Användaren, som inte kan lösas vid förhandling, ska avgöras av Københavns Byret (Köpenhamns domstol) i Danmark som första instans. Om Användaren är konsument och bosatt i Sverige, kan tvisten dock avgöras av en svensk domstol.